Norge

Ahus og OUS får tilbake millioner fra Kartselskapet

Sykehusene får nesten alt de krevde fra Det norske kartselskapet - etter at eierne i selskapet ble gjort personlig ansvarlige for kravet.

Konstituert direktør ved Ahus, Stein Vaaler, fikk tilbake alt han krevde av Det norske kartselskapet. - Jeg er veldig glad for at vi fikk til et forlik, sier Vaaler.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator
I et næringslokale på Ulven holder Det norske kartselskap hus. I samme bygning holder en avdeling av Oslo kommune hus, som til sammen har utbetalt over en million kroner til selskapet.
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

4,9 millioner kroner.

Så mye utbetalte Ahus og Oslo universitetssykehus til Det norske kartselskapet frem til i fjor vår,

Les også

da Aftenposten satte søkelys på pengebruken

.

Millionene skal ha gått til «digitale karttjenester», uten at noen av sykehusene har visst helt hva de har brukt penger på.

Det selskapet har solgt dem, tilsvarer i stor grad det som finnes gratis tilgjengelig på nett,

Les også

ifølge flere eksperter

.

Betaler millioner, unngår rettssak

Sykehusene varslet i høst at de krevde tilbake store deler av de beløpene de hadde utbetalt, fordi de mente seg urettmessig overfakturert. De tok deretter saken inn til rettslig behandling.

Nå unngår Det norske kartselskapet rettssak. Det ble klart i et rettsmøte forrige uke, da et partene opplyste at de har inngått forlik.

Aftenposten har fått tilgang til forliket. Kartselskapet må betale tilbake totalt 3,7 millioner kroner til de to sykehusene, fordelt på 1,1 til OUS og 2,6 til Ahus.

De opprinnelige tilbakebetalingskravene lød på henholdsvis 1,3 og 2,6 millioner. Med andre ord har sykehusene fått nærmest fullt gjennomslag for sine krav i forhandlingene.

— Jeg er veldig glad for at vi har fått til et forlik. Det har vært en lang prosess. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Stein Vaaler, konstituert direktør ved Ahus.

Det samme sier juridisk direktør Randi Borgen ved OUS.

— I tvistesaker kan jeg på generell basis si at det for Oslo universitetssykehus alltid vil være en avveining med hensyn til bruk av ressurser når et krav forfølges. Her har forhandlinger mellom partene ført til en løsning som vi anser som god, sier Borgen.

Les også:

Les også

Kartselskapets eiere har startet nytt kartselskap

Ble holdt personlig ansvarlig

De to sykehusene stevnet selskapet i fjor høst. Den gang avviste Kartselskapets daglige leder Lasse Krogh Lysø at de hadde forledet selskapet, og fremhevet at de hadde dokumentasjon på avtaler og bestillinger fra begge sykehusene.

Saken skulle opprinnelig behandles i retten denne uken. Men 4. mars begjærte de eierne av selskapet, Lasse Krogh Lysø og Laila Esther Mjeldheim trukket inn i sakene som medsaksøkte.

— I denne typen saker vil det alltid foretas en lang rekke vurderinger underveis i prosessen. Det å vurdere hvem man adressere er et krav mot er ikke uvanlig, sier Borgen.

Kort tid etter at Mjeldheim og Lysø ble trukket inn i søksmålet, var partene i forhandlinger om forlik, og i forrige uke ble det annonsert i retten at de var enige.

Les også

Slik opererer Kartselskapet - ifølge kundene

Les også:

Les også

Slik opererer Kartselskapet - ifølge kundene

Fortsatt politietterforskning

Lasse Krogh Lysø er både deleier og daglig leder i Det norske kartselskapet. Han ønsker ikke å kommentere saken.

— Vi er fornøyd med avtalen som er inngått. Utover dette har vi ingen kommentarer, svarer han på Aftenpostens spørsmål.

- Er forliket en erkjennelse av at de to sykehusene er overfakturert?

— Vi ønsker ikke å kommentere dette ytterligere, sier Lysø.

**Ahus og OUS

Les også

anmeldte i høst også Kartselskapet for bedrageri

. Selskapet er fortsatt under etterforskning av finans— og miljøseksjonen under Oslo politidistrikt, og det har ikke vært noe tema å trekke anmeldelsen under forhandlingene, ifølge Vaaler og Borgen.**

— Forliket gjelder det pengekravet Oslo universitetssykehus mente å ha overfor de saksøkte. Når det gjelder anmeldelsen er det opp til politiet å vurdere om det er begått straffbare forhold, sier Borgen.

Aftenposten har tidligere vært i kontakt med over

Les også

60 offentlige etater som har utbetalt penger til Kartselskapet

. Alle har sagt opp avtalen, og ingen av dem er fornøyde med tjenesten.

Les også

  1. «Jeg angrer som en hund og føler at jeg har vært lettlurt»

  2. Arbeiderpartiet og politiet betalte for omstridt karttjeneste

  3. Gravferdsetaten betalte 730 000 på ett år

  4. Bruker milliarder på feilkjøp hvert år