Norge

Sverige beholder kanonen Norge ikke vil ha

Her står den norske obersten Tor Øen og hans svenske kollega Anders Callert foran en kanon av typen Archer under storøvelsen Cold Response i Nord-Norge i mars 2012. Nå har Norge skrotet prosjektet, mens svenskene tar et videre. Foto: Luise Salte, Hæren

Ildkraft. Rekkevidde. Hvor lett den er å flytte på. Kanonen Archer levde ikke opp til Norges krav. Men i Sverige har den fortsatt tillit.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Ifølge den svenske forsvarsministeren Karin Enström, vil Norges brudd med kontrakten om felles utvikling av kanonsystemet Archer få konsekvenser for det norsksvenske, militære samarbeidet.

I Norge er det dramatisk for Hæren å gå glipp av de nye artillerikanonene av typen Archer. Ifølge oberstløytnant Terje Bruøygard, er artilleriet helt essensielt for å slå ut fienden, av de styrkene landstridskreftene har til rådighet.

Men som Aftenposten skrev fredag har Forsvaret brutt kontrakten for innkjøp av 14 stk. Archer, som Norge har finansiert utviklingen av sammen med Sverige.

I en kort kommentar sier Karin Enström:

– Jeg beklager beskjeden fra Norge. Dette kommer til å påvirke vårt samarbeid. Artillerikapasiteten er viktig for Sverige, og det er bra at vi nå har fire utplassert.

Som Aftenposten tidligere har omtalt er det svenske forsvaret vesentlig dårligere stilt enn Norge med artilleri. De mangler i dag fullstendig et artilleri, bortsett fra prøvemodeller av Archer-systemet.

Enström var i helgen utilgjengelig for ytterligere kommentar, ifølge hennes pressetalsmann Henrik Hedberg.

Mister en halv milliard — minst

Norge har brukt over en halv milliard kroner på prosjektet, mens det fortsatt ikke er klart hva tapssummen blir. Totalverdien av kontrakten var ca. to milliarder kroner.

De første papirene for utviklingen av artillerisystemet ble underskrevet i 2008, avtale for leveranse i 2010.

Ifølge Bruøygard, stiller Hæren seg bak konklusjonen til Forsvarsdepartementet.

- Hvor lenge har man skjønt at dette ikke kom til å gå?

— Beslutningen kom ikke før denne uken.

- Hva har Hæren sagt underveis?

— Vi har fulgt prosjektet tett. Vi har egentlig ikke hatt noen formening frem til nå, men stilt krav gjennom Forsvarets logistikkorganisasjon, som sammen med departementet står for bestillingen, sier Bruøygard.

Har hatt problemer med Archer før

Men det er et faktum at Hæren har hatt problemer med Archer, når det har vært benyttet under øvelse i Norge.

Slik ser Archer-kanonen ut, som Norge nå vraker mens Sverige går videre med. Foto: Luise Salte

I mars i fjor fulgte oberst Tor Øen, daværende fagansvarlig for Archer i Norge, systemet tett under storøvelsen Cold Response i Nord-Norge.

– Systemet var i en utviklingsfase. Vi hadde utfordringer når det gjaldt funksjon, sikkerhet og andre ting, sier Øen, som nå er pensjonist.

– Dermed beholder dere det gamle M109-artilleriet, som først ble tatt i bruk i 1969. Hvordan håndterer det et moderne stridsbilde?

– Vel, vi har jo hatt det i snart 40 år. Det er et system som fungerer, men det sier seg selv at det har en del begrensninger. På rekkevidde, hastighet, og mannskap. Archer er et helautomatisk system som krever tre mann, det gamle krever 7–8.

– Hvilken rolle spiller artilleriet i et moderne forsvar?

– Det er kjempeviktig for Hæren. Hæren må og skal ha et artilleri, sier Øen.

Påfører fienden størst tap

Dette bekrefter Terje Bruøygard.

– I Forsvarets landsystem er det artilleriet påfører fienden størst tap. Den står for opp mot 45–50 prosent, mens stridsvognene står for 25–30 prosent, sier han.

– Hva er rekkevidden på Norges aldrende artilleri, og dagens moderne systemer?

– Rekkevidden i dag er ca. 18 km. Med spesiell ammunisjon kan den økes med noen km. Moderne system kan nå 35–40 km. Så er presisjonen utrolig viktig, sier Bruøyga

Slik ser dagens norske artillerisystem ut, M-109, som ble brukt første gang i 1969. Det er kraftig modernisert siden da. Her er et avbildet på Haslemoen i 1995. Foto: Arne Flaaten

Han sier at rekkevidden for en stridsvogn er 3,5 km, opptil fire med noe svakere presisjon.

— Hvilke begrensninger ligger det i å ha et 40 år gammelt artilleri, med store begrensninger for rekkevidde, hastighet etc?

— I seg selv fungerer systemet. Men etter hvert blir det for gammelt, noe som handler om driftsstabilitet, reservedeler, vedlikehold og presisjon.

- Hva gjør dere nå?

— Vi regner med syv år til vi må ha nytt materiell inn. Det stoler vi på at departementet vil klare.

- Hvilke allierte nasjoner har i dag systemes som fungerer?

— De store nasjonene, som USA, Storbritannia og Tyskland, sier Bruøygard.

Forsvaret understreker at Archer er en del av et artillerisystem som også inkluderer en radar kalt Arthur og et ildledningssystem med navnet Odin.

Norge og Sverige går videre med både Arthur og Odin.

Sverige går videre

Pressetalsmann for forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, major Eystein Kvarving, sier at det var en tung beslutning å gi opp Archer.

- Men svenskene går videre med prosjektet?

— Ja.

Som Aftenposten tidligere har omtalt er det svenske forsvaret vesentlig dårligere stilt enn Norge med artilleri. De mangler i dag fullstendig et artilleri, bortsett fra prøvemodeller av Archer-systemet.

Dagens M-109 artillerivogner befinner seg delvis på Setermoen i Troms, der batteriene bærer navnene Olga og Nils, delvis på Rena, der batteriet heter Piraya og opereres av profesjonelle soldater

Les også

  1. «Angrepet» på Vestlandet i gang

  2. Nå skal Vestlandet forsvares