Valdres-saken er anket, trolig full ny behandling

Dommen i Valdres-saken er anket til lagmannsretten. Det bekrefter advokat Aasmund Sandland til NTB mandag.

Forsvarer Aasmund Sandland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • og NTB

Sandland forsvarer Camilla Heggelund Hovd (46) som fikk dommen fra Valdres tingrett forkynt på politistasjonen i Drammen tirsdag 15. mai. Retten slo fast at moren ved grov uaktsomhet forårsaket datterens død i 2015 ved å unndra henne nødvendig helsehjelp.

Etter domsavsigelsen formidlet moren til 13 år gamle Angelica Heggelund at dommen på fengsel i tre år vil bli anket.

– Den er anket på flere forhold, blant annet på lovanvendelsen og bevisvurderingen i tilknytning til skyldspørsmålet. Så får vi også se litt på saksbehandling, sier Sandland til NTB mandag, en dag før ankefristen går ut.

Forsvaret vil også sende et støtteskriv der de underbygger anken nærmere. Det vil høyst sannsynlig også komme en påtegning fra aktor i saken, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe. Deretter sendes hele anken over til lagmannsretten. Saken er ventet berammet på nyåret 2019.

– Jeg regner med at den vil gå for Eidsivating lagmannsrett i Hamar med de samme aktørene. Fordi saken har en strafferamme på over seks år, blir det for så vidt en nullstilling, altså full ny behandling, sier advokaten.

Når det gjelder spørsmålet om ny bevisførsel, regner han med at det blir satt noen frister.

– Vi har bedt om å få en avklaring på at moren skal ha sendt meldinger til seg selv fra Angelicas telefon. Det hørte jo ikke retten på. Vi vil ha avklart om det blir opprettholdt i ankerunden. Om det er tilfellet, vil det bli en annen form for bevisførsel rundt det punktet, sier Aasmund Sandland.