Norge

NAV vil fjerne støtte til «komfyrvakt». Brannvesenet er sikre på at den har reddet mange liv.

Brannvesenet reagerer på at NAV ikke lenger vil låne ut «livsviktig komfyrvakt». Etter at kritikken ble offentlig kjent, sier NAV at de vil ta en ny vurdering.

Brannsjef Jon Myroldhaug og Hege Hammer, avdelingssjef brannforebyggende avdeling, i Oslo brann- og redningsetat, viser frem innretning kjent som «komfyrvakt». Foto: Oslo brann- og redningsetat

 • Eirik Husøy
  Eirik Husøy
  Journalist

NAV vil ikke lenger låne ut komfyrvakt til utsatte grupper gjennom hjelpemiddelsentralen.

En komfyrvakt er en innretning der sensorer overvåker kokeplatene og varsler eller skrur av strømmen dersom en farlig situasjon oppstår.

Den har frem til nå vært dekket for personer med varig nedsatt funksjonsevne gjennom folketrygdloven, men nå fjerner NAV tilbudet.

Det får brannvesenet til å reagere.

– Jeg tenker at komfyrvakt er et av de viktigste tiltakene vi har ved siden av røykvarslere og slukningsapparat, og jeg håper rett og slett at de vurderer denne avgjørelsen på nytt, sier brannsjef Jon Myroldhaug i Oslo brann- og redningsetat til Aftenposten.

 • Januar, februar og mars er de mest brannfarlige månedene. Dette er det farligste fylket.

Brannvesenet: Bomskudd fra NAV

I en melding på Facebook omtaler Oslo brann- og redningsetat avgjørelsen som et «bomskudd».

«Hver eneste dag rykker vi ut til komfyrbranner og tørrkokte kjeler. Kjøkkenet er blitt vårt farligste rom», skriver brannvesenet, som også tidligere har advart mot dette.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er komfyrbranner årsaken til nesten halvparten av brannvesenets utrykninger i Norge.

De fleste komfyrbranner starter på dagtid, men det er brannene om natten som tar flest liv.

«Vi er sikre på at komfyrvakten har forhindret mange branner og reddet mange liv», skriver brannvesenet, og legger til at det er ekstra farlig for de svakeste i samfunnet.

Men nå har NAV, som er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet, bestemt at det ikke lenger skal lånes ut til utsatte grupper.

– Vi mener jo å vite at dette er utrolig viktig å beholde. Vi må få ut komfyrvakt til dem som trenger det, sier Myroldhaug.

NAV mener folk må kjøpe det selv

NAV forklarer fjerningen av tilbudet med at komfyrvakt kan skaffes i butikk og monteres uten elektriker. De som trenger hjelp til å skaffe det fra vanlig handel, kan få det av kommunen, mener etaten. Derfor kan det ikke anses som et teknisk hjelpemiddel som er spesielt utformet for personer med funksjonsnedsettelser.

– Folketrygden kan ikke fortsette å finansiere utstyr som faller utenfor hjelpemiddelbegrepet, selv om det medfører en økonomisk ulempe at rettigheten oppheves, skriver Jan Erik Grundtjernlien, seksjonssjef i arbeids- og tjenesteavdelingen i NAV, i en e-post via kommunikasjonsenheten.

Grundtjernlien opplyser om at el-vakt, et tidsur som man kan sette i stikkontakten, fortsatt dekkes og kan være et alternativ for mange.

– Et tidsur kan ikke defineres som vanlig i befolkningen og anses derfor som et teknisk hjelpemiddel, skriver Grundtjernlien.

Mener komfyrvakt er vanlig

NAV forklarer nemlig også fjerningen av støtten med at komfyrvakt kan anses som vanlig i befolkningen. Siden 2010 har det vært standard å installere komfyrvakt i nye bygg og ved rehabilitering av elektrisk anlegg, og NAV mener derfor at det er blitt mer vanlig med komfyrvakt i befolkningen.

Det holder ikke, mener brannvesenet.

– Det er et ganske lite antall boliger som er påvirket av dette, det er jo selvfølgelig en liten andel av boligmassen som er blitt bygget de siste åtte-ni årene. Så er det en liten andel av den massen igjen der det bor personer i utsatte grupper, sier brannsjefen.

– Dette har jo bare vart i åtte år, og de meste utsatte gruppene og mange av de eldre bor ikke i de nyeste boligene. Om man setter dette sammen, vil man forstå at behovet for fremdeles bidrag, er avgjørende, sier Myrold.


«Ny vurdering» etter at kritikken ble kjent

I en ny e-post onsdag ettermiddag, etter at denne saken ble publisert, opplyser NAV at de vil vurdere fjerningen av tilbudet på nytt.

– Vi lytter til kritikken og argumentene fra brannvesenet og vil derfor gjøre en ny vurdering i denne saken. I den forbindelse vil vi kontakte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, skriver Grundtjernlien.

Les mer om

 1. Brann
 2. Nav
 3. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Flere artikler

 1. BOLIG
  Publisert:

  – Januar, februar og mars er de mest brannfarlige månedene

 2. NORGE
  Publisert:

  Dødsbrannen i Bergen den verste i Norge på 12 år: – Vi gjorde alt vi kunne

 3. NORGE
  Publisert:

  I dette nabolaget ligger Norges farligste atomlager. Lagringsforholdene kan gi fare for gasseksplosjon og selvantenning.

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 20. november

 5. NORGE
  Publisert:

  Denne fjellblokken kan rase ut. Et skred vil treffe E16 og utløse en flodbølge over turistmagneten.

 6. NORGE
  Publisert:

  Kraftig brann i bilforretning i Hokksund