Norge

Eksperter om Breivik-dommen: - Dette er veldig overraskende

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Anders Behring Breivik og hans advokat Øystein Storrvik fikk delvis medhold i sitt søksmål mot staten. Foto: Åserud, Lise

  • Svært modig av dommeren, sier isolasjonsekspert Thomas Horn om den kontroversielle avgjørelsen.

Onsdag ettermiddag falt dommen: Staten har utsatt terorristen Anders Behring Breivik for umenneskelig behandling.

Det var en overraskelse for mange — inkludert Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter

— Slik jeg har forstått anførslene og faktum, tenkte jeg at det er nokså opplagt at Staten ikke vil bli dømt. Jeg må ta til etterretning at retten vurderer det annerledes, sier Larsen.

  • **Få
Les også

siste nytt om Behring Breivik-dommen

i vårt direktestudio!**

— Legger relevante momenter til grunn

Behring Breivik saksøkte staten for brudd på to punkter i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Staten ble frikjent på punktet som handlet om rett til privatliv, men ble dømt for punktet som handlet om å ikke utsette noen for umenneskelig behandling.

Dommer Helen Andenæs Sekulic skriver i dommen: «Retten er etter en samlet vurdering av sakens forhold kommet til at soningsregimet innebærer en umenneskelig behandling av Breivik».

Det heter videre at «de viktigste momentene i denne sammenheng (er) isolasjonens lange varighet, mangelfull begrunnelse ved vurderingen av om isolasjon er strengt nødvendig, og begrensede forvaltningsmessige klagemuligheter».

— Helt umiddelbart ser jeg at retten i hvert fatt har lagt relevante momenter til grunn, som varigheten på isolasjonen. Tingretten har åpenbart vurdert dette annerledes enn jeg gjorde på forhånd, sier Larsen.

Les også: Dommen er klar -

Les også

Behring Breivik utsatt for umenneskelig behandling

— Svært modig av dommeren

Også jurist Thomas Horn, en av Norges fremste eksperter på bruk av isolasjon, er overrasket.

Jurist Thomas Horn Foto: Schjødt

— Nei, det var vel ikke helt det jeg hadde forventet. Men vi kan i hvert fall slå fast at dette søksmålet ikke er uten substans, slik mange hevdet før dommen falt, sier Horn. Han påpeker at dommen viser at Norge i hvert fall har et uavhengig rettsvesen.

— Den første tanken mange vil tenke er at dette er et nederlag for staten Norge. Men det krever en nyansering - for rettssystemet er en del av staten. Her har vi en dommer som har hatt mot til å fatte en kontroversiell avgjørelse, og det er en klar kvalitet ved det norske rettssystemet. Dette er svært modig av dommeren, sier Horn.

- Relativt klar dom

Horn oppfatter dommen som relativt klar.

— Jeg har sett dommer der det er uttrykt mer tvil. Samtidig er det klart at vurderinger rundt soningsregimettil Behring Breivik er eksepsjonelt utfordrende, og det er også vanskelig å ikke la seg påvirke av hele 22.juli-saken i disse vurderingene. Men det er ingen tvil om at Kriminalomsorgen har fått en kraftig ripe i lakken, for å si det mildt, sier Horn.

Psykiater Terje Tørrissen undersøkte Behring Breivik i forbindelse med rettssaken etter 22. juli.

- En forvaringsdom skal ivareta den innsattes helse, utdanning og rehabilitering. Og når det gjelder Breivik, tror jeg han kan justeres noe ved å ha mer menneskelig kontakt, sier Tørrissen.

Han understreker at han ikke har noen kompetanse til å vurdere sikkerhetsregimet som Breivik er underlagt i fengselet.

Det er jo klart at Behring Breivik må finne seg i en omfattende kontroll. Men hvis han har fått medhold på forhold som har med hans helsetilstand å gjøre, så har Oslo tingrett vurdert at dette er noe en må ta hensyn til, sier Tørrissen.

Det var mye kritikk rundt pressedekningen av rettssaken:

Les også

Hvis ikke pressen skal dekke Behring Breivik-rettssaken, hva skal pressen dekke da? | Anki Gerhardsen

— Klokt å holde seg unna isolasjonsskader

Psykiater Ulrik Malt var blant dem som fulgte Behring Breiviks forklaring i rettssalen. Han påpeker at spørsmålet om isolasjonsskader i stor grad er unngått i domsavsigelsen.

- Det er klokt av dommeren å holde seg unna det. Selv om Breiviks psykiske helse er et tema, ville det jo egentlig kreve sakkyndige som eksplisitt vurderer hva som skyldes hans mentale grunnstilstand og hva som skyldes isolasjon, og det var jo ikke et tema under rettssaken, sier Malt.

Han mener imidlertid at konklusjonene i dommen virker fornuftige fra et psykiatrisk synspunkt.

— Dommen er litt i tråd med det psykiater Randi Rosenqvist sa i rettssaken - nemlig at det ville være fornuftig om man kunne lempe litt på besøksregimet. Selv om det neppe ville endre Breiviks grunntilstand, vil det kunne være bra for hans psykiske helse, sier Malt.

Regjeringsadvokat overrasket

Marius Emberland ved Regjeringsadvokaten omtaler dommen som overraskende.

— Vi er uenige i deler av dommen. Det går på vurderinger av faktiske omstendigheter og på vurderinger av jussen. Det er lagt for lite vekt på det fengselet har gjort av kompenserende tiltak, sier Emberland når han møter et stort pressekorps utenfor sine kontorer onsdag ettermiddag.

- Skjer oftere enn man skulle tro

Emberland sier at staten nå snarlig vil avgjøre ankespørsmålet, og kan ikke si noe om dette vil få konsekvenser for soningsforholdene.

— Nå skal vi først avvente om dette blir rettskraftig, og så må vi komme tilbake til det, sier Emberland.

Han mener ikke det er så alvorlig at staten er dømt for menneskerettighetsbrudd.

— Det skjer faktisk oftere enn man skulle tro, så det er jeg ikke så bekymret for, sier Emberland.

Les også saken fra etter hovedforhandlingen i Skien fengsel:

Les også

  1. - Nok en gang har vi bestått rettsstatsprøven