De borgerlige er enige om nytt statsbudsjett. Vraker Tesla-avgiften og innfører lærernorm.

På overtid har KrF og Venstre blitt enige med Høyre og Frp om et statsbudsjett for 2018. Partiene er enige om blant annet å vrake Tesla-avgiften.

De finanspolitiske talsmennene Nicolai Astrup (H), Helge André Njåstad (Frp), Terje Breivik (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) etter budsjettforhandlingene.

For femte år på rad ble de borgerlige partiene enige om en budsjettavtale. Tilsammen flyttes drøyt fem milliarder kroner. Budsjettavtalen ble presentert i vandrehallen på Stortinget onsdag kveld.

– Vi er enige, sa en tydelig fornøyd Nicolai Astrup fra Høyre.

Høyre, FrP, Venstre og KrF er enige om en nær dobling av antall kvoteflyktninger. Regjeringspartiene foreslo i utgangspunktet 1120, men KrF og Venstre har økt tallet til 2120. Dette er noe lavere enn antallet Norge har tatt imot de to siste årene.

– Vi nesten dobler antall kvoteflyktninger. Det gjør at Norge tar et større internasjonalt ansvar, sa Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik.

Regjeringens forslag om å innføre en engangsavgift for tunge og dyre elbiler, den såkalte Tesla-avgiften, er vraket i budsjettforhandlingene.

Avgiften er blitt kritisert av miljøorganisasjoner, bilbransjen, Venstre og KrF.

Regjeringens forslag om å innføre en engangsavgift for tunge og dyre elbiler er vraket i budsjettavtalen.

Innfører lærernorm

Partiene er enige om å gi flere tilgang til gratis barnehage ved å øke grensen for hvor mye mottagerne av gratis barnehage kan tjene i året. Det settes av 50 millioner til dette.

De fire partiene skal ha kommet til enighet om å innføre en lærernorm som sikrer maks 16 elever i 1. til 4. klasse, og 21 elever i 5. til 7. klasse fra og med høsten 2018. I tråd med KrFs ønske skal antallet justeres til 15 og 20 fra høsten 2018.

– Jeg er glad for at vi har fått gjennomslag for en lærernorm som er en stor og viktig seier for elevene. I budsjettforhandlingene har vi prioritert høyt å innføre en norm for lærertetthet, sa KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

KrF skal ha fått gjennomslag om den nye ordningen med såkalte pleiepenger som ble vedtatt av Stortinget i vår. Ordningen gjelder foreldre som pleier syke barn.

– Vi har fått inn at det i pleiepengeordningen gis 100 prosent kompensasjon for hele femårsperioden, sier KrFs finanspolitiske talsperson.

Regjeringspartiene og statsminister Erna Solberg (H) har hele tiden motsatt seg KrFs ønske om et makskrav for antall elever per lærer, men nå skal det på plass.

Øker avgiftene på brus og snop

Maskinskatten blir fjernet, men det er enighet om flere kompenserende tiltak for kommunene som rammes av skattekuttet.

– Dette har vært en spesielt viktig sak for oss i disse forhandlingene, sier Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad.

Venstre fikk gjennomslag for å øke bevilgningene til vedlikehold av jernbanen med mellom 400 og 500 millioner kroner.

Avgiftene på godteri og brus økes, i stedet for å øke momsen.

– Økte skatter og avgifter er ikke veldig enkelt for Frp, men når det gjelder snop og godteri blir det litt enklere å svelge, sa Njåstad.

Det blir høyere avgifter på godteri og brus. Det skjer gjennom økte avgifter på sukker og kullsyre.

– Nå har brikkene falt på plass

Høyres finanspolitiske talsperson Nicolai Astrup sier alle de fire partiene kan si seg fornøyde med budsjettet de nå har kommet frem til.

– Vi har vært ganske nær hverandre ganske lenge, men alt må falle på plass for at alle skal være fornøyd. Nå har brikkene falt på plass, sa han før budsjettavtalen ble presentert.

Finanspolitikerne vil ikke kommentere noe rundt det konkrete innholdet før budsjettet presenteres senere onsdag kveld.

Forhandlingene startet 7. november og skulle etter planen ha vært ferdig mandag kveld. Det gikk ikke. For Venstres del var forhandlingene i mål, mens KrF ennå hadde punkter de ville forhandle om.

KrF fornøyd: – Gode forhandlinger

Ropstad understreker at han er fornøyd med resultatet som nå er oppnådd.

– Hvis ikke, ville jeg ikke inngått noen avtale, sa han.

– Vi har hatt gode forhandlinger og gode prosesser, og jeg er godt fornøyd med det vi klarte å oppnå, tilføyer han.

Ropstad bekrefter at det ble flyttet på penger også på det aller siste budsjettmøtet, men vil ikke kommentere hva slags størrelse det er snakk om.