Trygve Slagsvold Vedum: – Jeg har ikke sagt ett stygt ord om Oslo-folk

Senterpartilederen kjenner seg ikke igjen i kritikken fra byrådsleder Raymond Johansen.

Trygve Slagsvold Vedum reagerer på det han kaller maktarroganse hos regjeringen.
  • Magnus Kallelid

– Jeg har ikke sagt ett stygt ord om Oslo-folk. Men jeg synes det er feil at makten er blitt så konsentrert om hovedstaden. Det har gitt embetsmenn mer makt, sier Trygve Slagsvold Vedum.

I Aftenposten torsdag fikk Senterpartilederen en sterk oppfordring fra byrådsleder Raymond Johansen om å slutte å «karikere Oslo-folk».

Utspillet kom etter at Senterparti-lederen i et VG-intervju i forrige uke erklærte en folkeaksjon mot «politisk korrekte holdninger» om å spise mindre kjøtt, like ulv og å sykle eller kjøre elbil til jobb.

Å styre trikken fra Finnmark

Vedum mener likevel ikke dette er et spark mot Oslo-folk.

– Det er maktarrogansen hos regjeringen jeg reagerer på. At de vil tvangssammenslå Buskerud, Akershus og Østfold uten at folket ønsker det. At de nye grensene i Troms og Finnmark ble tegnet på et kart i Oslo. Det hadde vært like feil om trikkepolitikken i Oslo skulle vært ført fra Finnmark, sier Vedum.

Han forteller at han er glad i Oslo, men at makten er ujevnt fordelt.

– Det bor flere styreledere i statlige foretak på få adresser bak Slottet, enn det gjør i Nord-Norge. Det er et problem, sier han.

Ikke oppfunnet i går

«En grunn og feilaktig samfunnsanalyse», kaller Raymond Johansen utspillene fra Senterparti-lederen i denne gryende debatten om folk og eliter.

Senterparti-lederen har blant annet sammenlignet Norge med Frankrike, der bevegelsen «de gule vestene» brenner biler og har skapt store opptøyer.

– Risikerer du å se for enkelt på verden og å bli for populistisk?

– Motstanden mot tvangssammenslåingen har vi drevet med over tid, det var ikke noe vi fant på i går. Motstanden mot å gi EU mer innflytelse gjennom energibyrået ACER, skjedde også over tid. Det var heller ikke noe vi fant på i går. Det er over tid at Senterpartiet prøver å lytte til folket, svarer Vedum.

– Men gjennom å bruke et slikt språk – kan du ikke risikere å gjøre verden litt for enkel?

– Vi skal være forsiktige med å trekke direkte paralleller. Men i Frankrike er man også opptatt av sentralisering og skattekutt til de som har mest. Frankrike har større forskjeller enn Norge, men det er lurt å se på hva det kan føre til.

– Det skjer nå

Vedum peker på de flere tusen demonstrantene fra hele landet som tirsdag dro til Oslo for å protestere mot ulven.

– Dette skjer fordi regjeringen har overstyrt folkeviljen. Dette er reelle mennesker og reelle saker. Det er ikke noe jeg fant på. Det skjer nå, sier Vedum.

Raymond Johansen mener Vedum bidrar til splittelse mellom bygd og by og kaller Senterpartilederen selv «et medlem av eliten».

– Er du medlem av eliten?

– Jeg er folkevalgt og representerer folk. Dette har vært en diskusjon i Norge kontinuerlig. Men selvfølgelig er vi folkevalgte privilegerte, svarer Vedum.