Retten er sikker på at en av foreldrene påførte «Jakob» 19 ribbensbrudd. Likevel blir ingen dømt for volden.

Lagmannsretten er sikker på at en av foreldrene brukte grov vold mot Jakob, men vet ikke hvem. Derfor frifinnes faren i ankesaken. Begge dømmes for å ha unnlatt å gi sønnen legehjelp.

Denne dukken ble brukt i retten for å vise hvilket grep som påførte den seks uker gamle babyen 19 ribbensbrudd.

«Jakob» ble påført 19 ribbensbrudd som baby. Volden ble oppdaget av helsesøster Solveig Ude, som oppdaget blåmerkene på den seks uker gamle gutten da moren kom med ham til kontroll på helsestasjonen.

I fjor høst ble faren dømt etter familievoldsparagrafen til ett år og åtte måneders fengsel i Oslo tingrett. Moren ble frifunnet for vold, men dømt for å ha unnlatt å gi sønnen legehjelp.

Les hele saken med abonnement