Norge

I 2003 ble 26 personer operert for fedme. I 2012 hadde tallet økt til 3000

I Danmark får ikke personer som er yngre enn 25 år, og friske som har en BMI under 50, tilbud om slankeoperasjon. Norske myndigheter er bekymret for bivirkningene etter operasjon.

Kristin Gjødingseter ble slankeoperert for et drøyt år siden.- De siste årene før operasjonen levde jeg ikke, jeg eksisterte. Etter operasjonen har jeg fått tilbake livsgleden, sier hun. Øyvind Tveter

 • Tine Dommerud

Aftenposten skrev i helgen om Kristin Gjødingseter (23).

Hun hadde droppet ut av både skole og jobb fordi hun var sykelig overvektig. I mai 2012 ble hun operert ved Aker sykehus. Da hadde hun ikke veid under 100 kilo siden hun gikk på barneskolen. Nå har hun gått ned 55 kilo, og nyter hver eneste dag.

— Nå ser jeg frem mot et nytt liv og en ny hverdag uten fordømmelse og forakt.

Gjødingseter var en av rundt 3000 personer som ble operert for sykelig overvekt i 2012. De aller fleste får tilbud på offentlige sykehus, men også flere klinikker tilbyr inngrepet.

Økningen i slike operasjoner er så sterk at fedmekirurgi blir tema neste gang Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten møtes.

30 prosent vektnedgang

Og operasjonen hjelper på vekten; gjennomsnittlig vekttap er 30 prosent på fem år.

— Mange mennesker har store helseproblemer med overvekt, og mange lider av sykelig overvekt. Samtidig ser vi at antall operasjoner øker kraftig. Vi vet ikke nok om dette er den riktige måten å håndtere epidemien på. Vi vet ikke om pasientene får det bedre på sikt, eller om bivirkningene blir store, sier Helsedirektør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog. Han er leder av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

Helsedirektør Bjørn Guldvog vil studere bivirkning etter slankeoperasjoner. Åserud, Lise/NTB scanpix

I sakspapirene fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten går det frem at fedmekirurgi innebærer operasjon på friske organer.

Det er ingen uenighet om at slankeoperasjon er effektiv både når det gjelder å gå ned i vekt, og bli friskere av følgesykdommer som diabetes, Gjennomsnittlig vekttap er 30 prosent på fem år.

— Imidlertid er det en rekke bivirkninger både på kort og lang sikt, og vi har liten kunnskap om de uønskede effektene, står det i sakspapirene til møtet.

Det presiseres også at pasientene må følges opp i helsevesenet resten av livet, og mange vil ha behov for flere operasjoner.

Eksplosiv økning

Ifølge Kunnskapssenteret steg antall fedmeoperasjoner i Danmark fra 1200 til 4700 på tre år. Kravene til operasjon ble strammet inn, og en nedre aldersgrense på 25 år ble innført. Dessuten ble det innført en grense på BMI på 50 hvis man ikke hadde følgesykdommer.

Les også:

Les også

Norske 15-åringer sitter mye stille

I 2012 ble bare 1283 dansker operert.

Kristin Gjødingseter var 21 år da hun ble operert, og hennes BMI var på 44. Men hun hadde en hormonsykdom som ble bedre av operasjonen, og hadde gått gjennom nåløyet også i Danmark.

23-åringen mener likevel den danske aldersgrensen er alt for høy.

— De siste årene før operasjonen levde jeg ikke, jeg eksisterte. Etter operasjonen har jeg fått tilbake livsgleden. Ungdomstiden er viktig.

Får råd fra danskene

Bjørn Guldvog sier at de ikke har tatt stilling til en aldersgrense.

— Vi har invitert danske fagfolk til møtet, og vil lære av deres erfaringer.

- Vil dere vurdere strengere krav?

— Vi bør vurdere grundig hva som er det gode behandlingstilbudet for pasientene. Andre land har valgt å begrense kriteriene for operasjon. Vi ønsker å se på hva som er den riktige tilnærmingen hos oss.

Les også:

Les også

Slankeoperasjon er en nødløsning

I forslaget til vedtak legger Guldvog vekt på betydningen av brede tiltak for å forhindre fedme og anbefaler at det gis økt prioritet til ikke-kirurgiske metoder.

Konklusjonen i rapporten fra Kunnskapssenteret er at det er usikkert om fedmekirurgi reduserer dødelighet som følge av hjerte— og karsydommer. Kunnskapssenteret har sett på både nordisk og amerikansk forskning,

Når det gjelder omfanget av angst og depresjon blant de opererte, finner ikke Kunnskapssenteret at dette gir noen vesentlig positiv effekt.

- Ble problematisk å spise og drikke

Mange kvinner velger slankeoperasjon fordi de skammer seg over fedme, og ikke fordi de er syke.

Det kommer frem i doktorgraden til Karen Synne Groven med tema; kvinners erfaringer med fedmekirurgi.

I sin avhandling dybdeintervjuet hun 22 kvinner mellom 24 til 54 år som alle hadde gjennomgått den samme type slankeoperasjon. De var imidlertid operert ulike steder; ved offentlige, private eller sykehus i utlandet.

Forskeren ønsket å finne ut hvordan kvinners livssituasjon endres etter en slankeoperasjon. Og hun fant at mye var blitt bedre, men at noen fikk andre plager og utfordringer.

Alle kvinnene som ble intervjuet hadde forsøkt å slanke seg på egenhånd. Flere siden de var barn. Scanpix/NTB scanpix

— De fleste opplevde å bli lettere i kroppen, og det ble lettere å komme i gang med fysisk aktivitet og trening. Men jeg fant også at det å spise og drikke ble problematisk på andre måter sammenlignet med tidligere. En del hadde spiseproblemer på forhånd, og disse problemene forsvant ikke etter operasjonen.

Groven opplyser at kvinnene som hadde slitt med overspising, måtte finne andre måter å spise på.

— Hvis mat hadde fokus før, fikk det ikke mindre fokus etter operasjonen. Kvinnene bruker mye tid på å analysere hva de spiser, og mange opplevde at det var mat de ble syke av, og noen kunne ikke lengre spise sunn mat.

Store forskjeller

Groven oppdaget at det var store individuelle forskjeller på hva de slankeopererte kvinnene tålte, og hvordan mage og tarm tilpasset seg. De mistet på mange måter den friheten de hadde tidligere. Nå ble det andre og mer uforutsigbare grenser i magen, kroppen sa i fra. Plutselig var det sunn mat de måtte holde seg unna.

Hun presiserer at man vet lite om hvordan mage- tarm tilpasser seg på lengre sikt.

På forhånd antok forskeren at kvinnene valgte slankeoperasjon som behandlingsmetode fordi de hadde fått fedmerelaterte sykdommer som diabetes. Hun fant imidlertid at mange ønsket å operere seg for å unngå å bli rammet av sykdom som følge av overvekt og fedme.

— For majoriteten av kvinnene fikk også skam og sosial stigmatisering betydning for deres valg av fedmekirurgi. Kvinnene vurderte kirurgi som deres siste utvei til et bedre liv. At de var villige til å risikere alvorlige komplikasjoner og irreversible bivirkninger for å oppnå dette indikerer hvor problematisk det er å være overvektig i dagens samfunn.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Selv kirurgi virker ikke mot fedme hvis man ikke endrer livsstil | Jøran Hjelmesæth og Samira Lekhal

 2. NORGE

  Overraskende funn om slankeopererte: Mindre diabetes og høyt blodtrykk, men mer angst og depresjon

 3. SPREK

  Har du fedme? I fremtiden kan botox, mageballonger og stimulatorer bli løsningen

 4. SPREK

  Freddy (37) ble nektet behandling på grunn av for høy BMI

 5. SPREK

  Barn ned i 14-årsalderen blir fedmeoperert i Norge

 6. SPREK

  Kurt Jørgen (34) ble slankeoperert, men føler jobben bare er halvgjort