Norge

PST-sjefen: Pussig å registrere hvor stor slagside en debatt om objektsikring får

ARENDAL (Aftenposten): – Det er ikke den fysiske barrieren som nødvendigvis er det essensielle for å ta vare på Norges kritiske hemmeligheter og verdier, mener PST-sjef Benedicte Bjørnland.

PST-sjef Benedicte Bjørnland deltok onsdag sammen med kollegene fra Sverige og Finland, Klas Friberg, sjef for Säkerhetspolisen (Säpo) i Sverige og Antti-Juha Pelttari, sjef for Suojelupoliisi (SUPO – Sikkerhetspolitiet) i Finland i debatt.
 • Andreas Bakke Foss
  Andreas Bakke Foss
  Journalist

Det var i en debatt om digitale trusler i Arendal onsdag at Bjørnland kastet seg inn i debatten om arbeidet med fysisk objektsikring, som er svært aktuell for Stortinget senere denne måneden.

– Jeg synes det blir litt snevert at man snakker om bygninger og hvor tykke veggene til et datasenter er, når man egentlig bare kan gå gjennom cyberdomenet, så har man åpnet opp, sa Bjørnland.

Fokuset på digital sikkerhet har blitt aktualisert etter Per Sandbers mye omtalte Iran-tur, der han trosset reglene og tok med seg tjenestetelefonen. Bjørland sier at PST ikke er veldig bekymret for Sandbergs mobiltelefon.

PST-sjefen sa i Arendal at hun mener at Norges nasjonale evne til å håndtere hendelser i cyberspace er fragmentert og uten en helhetlig situasjons- og konsekvensforståelse.

Bjørnland utdypet til Aftenposten etter debatten hvorfor hun nå gikk inn i den politisk betente debatten om objektsikring:

– Jeg registrerer at debatten nå går veldig på objektsikkerhet, og at opposisjon og posisjon nå skal møtes i denne debatten. Som sjef for PST synes jeg det er greit å stille spørsmålene: Hva med sikkerheten i cyberdomenet? Bruker vi nasjonen Norges ressurser riktig? For objektsikring er veldig kostbart. Burde noen av disse ressursene vært vridd over til cyberdomenet?

 • Bakgrunn: Riksrevisjonen slakter terrorsikring – fortsatt store huller hos Heimevernet

– Aggressive trusselaktører

PST-sjefen mener at Norges nasjonale evne til å håndtere hendelser i cyberspace er fragmentert og uten en helhetlig situasjons- og konsekvensforståelse.

– Vi er fortsatt sårbare og står overfor svært kompetente og aggressive trusselaktører, og vi må regne med at nye alvorlige hendelser vil inntreffe. Mulighetene er uante, og det samme er dessverre sikkerhetsutfordringene, sa Bjørnland i debatten, der hun deltok sammen med Klas Friberg, sjef for Säkerhetspolisen (Säpo) i Sverige og Antti-Juha Pelttari, sjef for Suojelupoliisi (SUPO – Sikkerhetspolitiet) i Finland.

Trakk igjen frem Kina og Russland

PST-sjefen trakk igjen frem Kina og Russland som de to landene som driver den mest omfattende og potensielt mest skadelige etterretningsaktiviteten mot Norge.

– Målsetningen kan være fordekt, ulovlig informasjonsinnhenting eller kartlegging av kritisk infrastruktur og forberedelser til sabotasje, sa Bjørnland.

Påvirkningskampanjer ved hjelp av sosiale medier, manipulasjon av informasjon og målrettede lekkasjer ble også trukket frem som metoder.

– Hensikten kan være å påvirke norske beslutninger i konkrete saker, ramme enkeltpersoner eller å skape splid og polarisering, sa Bjørnland.

– Uante dimensjoner

Ifølge Bjørnland er også en av de store farene Norge står overfor, en utvikling der tilliten til myndigheter, til informasjonen generelt og til demokratiet kan bli utfordret.

– Hvis ondsinnede aktører klarer å svekke legitimiteten og tilliten til demokratiske valg og politiske beslutningsprosesser, så vil vi stå overfor samfunnsutfordringer av uante dimensjoner, sa Bjørnland.

Hun påpekte at konspirasjonsteorier kan bli mer enn teorier, det kan bli grunnlag for hvordan personer og grupper oppfatter samfunnet og hvordan de velger å handle.

Les mer om

 1. Sikkerhetspolitikk
 2. Digital
 3. Digitalisering
 4. PST
 5. Benedicte Bjørnland