Norge

- Etterforskningen avdekket ikke konkrete feil

En helsearbeider desinfiseres ved isolasjonsposten på Ullevål sykehus, der den norske kvinnen er til behandling.

Den norske helsearbeideren som ble smittet av ebola i Sierra Leone, ble smittet i mottaksområdet på ebolaklinikken i Bo. Men årsaken ble ikke avdekket av etterforskningen, som Leger uten grenser selv har iverksatt.

  • Jeanette Sjøberg
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Etter å ha intervjuet kolleger og ansatte, evaluert rutinene og analysert den fysiske utformingen av ebolaklinikken er konklusjonen at det er sannsynlig at smitten skjedde vedtriageområdet (hvor mottak og prioritering av pasienter skjer), heter det i rapporten fra Leger uten grenser.

Alle fire helsearbeidere som ble smittet jobbet sammen itriageområdetden 25. og 26. september. Da hadde senteret kun vært i drift i én uke, da det ble åpnet 19. september.

Det var mellom 2. og 4. oktober at de fire ansatte ved Leger Uten Grensers Ebolaklinikk i Bo, Sierra Leone ble diagnostisert med ebola.

To av de lokalt ansatte er døde. En lokalt ansatt og en norsk feltarbeider er fortsatt under behandling, sistnevnte på Ullevål sykehus/ OUS.

Ikke avdekket konkrete feil

— Vi har ikke kunnet avdekke noe åpenbart avvik eller feil på rutiner som vi vet om, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, generalsekretær i den norske avdelingen av Leger uten grenser.

- Vi har sluttet oss til at det skjedde i mottaksområdet fordi det var det de fire hadde felles - at de oppholdt seg der i samme tidsrom. Det er ingen spesiell hendelse vi kjenner til som kan ha forårsaket smitten.

Standard utstyr i triageområdet har vært bare hansker og munnbind, fordi de som jobber der skal holde to meters avstand til pasienten.

— Dermed skal de ikke kunne smittes via dråpesmitte, sier Kaltenborn.

— Dette er et område der man snakker med pasienten og vurderer innleggelse.

Lite utstyr for å skape tillit

Hun forklarer at man brukte lite beskyttelseutstyr i starten også for å skape tillit hos lokalbefolkningen.

— Mange ville ikke være med på at ebola var en sykdom en gang, men så på det som en straff, forklarer hun.

I området der pasienter behandles, lenger inn på klinikken, går helsearbeiderne med heldekkende drakter, såkalt PPE-utstyr (personal protective equipment.)

Men dette klarer helsepersonellet bare å bruke i 45 minutter av gangen på grunn av at det er varmt og vanskelig å puste.

Prosedyrene styrket

Etter funnene fra etterforskningen er nå standardprosedyrene vedtriageområdetblitt styrket, med sikrere beskyttelsesutstyr (masker, hansker, vernebriller, drakt og forkle).

— Dette er en såkalt PPE-drakt «light,» sier Kaltenborn. Vi har valgt å forsterke utstyret ved alle mottakene våre.

i I tillegg er det nå enda strengere oppsyn medklorinering, rensing og desinfisering.

Disse styrkede prosedyrene blir nå implementert ved alle Leger uten grensers Ebola-klinikker i Sierra Leone, Guinea og Liberia. I tillegg vil hver ebola-klinikk bli besøkt og inspisert av en smittevernsekspert sentralt fra Leger uten grensers operasjonelle senter minimum hver fjerde uke.

Krevende å behandle

- Er ebola mer smittsom enn det man trodde i starten?

— Jeg har ikke grunnlag for å si det, men det er veldig krevende å behandle ebolasyke. Alt må være på stell. Det ser vi når selv helsepersonell på sykehus med vestlig standard, som bare har en eller to pasienter til behandling, blir smittet, påpeker hun.

— Det er noen situasjoner vi vil ha spesielt fokus på fremover. Det er først og fremst mottaket – særlig hvis mange pasienter kommer på en gang. Og når helsearbeiderne tar av seg utstyret de har brukt i høyrisikosonen, så de selv ikke smittes av egen drakt. Det er også sånn at de som håndterer lik, er utsatt for svært stor smittefare og er klar over det, sier hun.

Eksternt team

Ved påvist ebolasmitte av ansatte ved ebola-prosjekter er det standard prosedyre for Leger uten grenser å straks igangsette en etterforskning for å få klarhet i de nøyaktige forholdene rundt smitten.

Etterforskningen har vært utført av et eksternt team med lang erfaring fra ebolaepidemier fra Leger uten grenser som også inkluderer eksperter på vann/sanitær og medisin. De undersøker fysiske forhold, rutiner rundt smittevern og implementeringen av disse.

Det var for over én uke siden at Leger uten grenser meldte at ytterligere tre kollegaer av den norske kvinnen også er smittet med ebola.

De andre smittede var lokalt ansatte, og jobbet ved det samme behandlingssenteret i Bo i Sierra Leone som den norske ebolasyke kvinnen.

Les også:

Les også

Ebolasmittet kvinne viser tegn til bedring

Tegn til bedring

Den norske kvinnen som behandles for ebola på Ullevål sykehus viser i følge sykehuset tegn til bedring. Det meldte sykehuset mandag denne uken.

Onsdag ønsker ikke sykehuset å si noe nytt om kvinnens tilstand, men understreker at det er svært sjeldent med tilbakeslag ved ebola-sykdom, når man først har sett tegn til bedring. Det er ikke noe nytt om hvordan det går med den lokalt ansatte, ebolasyke feltarbeideren, som behandles i Sierra Leone.

Les også:

Les også

«Vaksinen kan være det som skal til for å stoppe epidemien. Den er veldig viktig.»

Les også:

Les også

  1. Brende har planen klar etter Liberia-besøk

Les mer om

  1. Ebola