Norge

Skolelederen ble dømt til fengsel. Nå har Nav beklaget. Men usikkerheten er ikke over.

Trygdeskandalen vokser, og setteriksadvokaten har identifisert 37 nye, mulig uriktige dommer i rettsapparatet. Men det er knyttet usikkerhet til mange av dem.

Aftenposten har gjennomgått nye dommer som kan være omfattet av trygdeskandalen. Ifølge Nav er totalt 78 domfelte foreløpig berørt av feilpraksisen.

 • Daniel Røed-Johansen
  Daniel Røed-Johansen
  Journalist

Kroppen sa stopp. All belastningen fra idrettslivet hadde innhentet henne.

Til slutt klarte ikke den mangeårige læreren og skolelederen å jobbe lenger.

At avslutningen på arbeidslivet skulle bli begynnelsen på noe langt verre, tenkte hun neppe på da. Men tidligere i år sto hun tiltalt for trygdebedrageri.

Grunnen var at hun i mange måneder hadde oppholdt seg i Spania samtidig som hun mottok arbeidsavklaringspenger. Uten å melde fra.

I tingretten ble de fleste formildende omstendigheter avfeid. Dommen ble seks måneders ubetinget fengsel.

Da trygdeskandalen ble kjent for offentligheten, utpekte den avtroppende riksadvokaten 48 dommer som feilaktige. I et brev til Arbeids- og sosialdepartementet denne uken informerte setteriksadvokat Henry John Mæland om at de hadde identifisert 37 nye dommer som kan være uriktige.

Den tidligere lærerens sak er blant disse.

– Stor påkjenning

Tingrettsdommen ble anket, og kvinnen har derfor foreløpig ikke sonet straffen. Men hun har hatt straffesaken hengende over seg i lang tid.

– Det har vært en stor påkjenning for henne, sier kvinnens advokat.

Denne måneden ble advokaten oppringt av Nav. Etaten beklaget og sa at saken kunne henlegges. Det betyr ikke at saken er over.

Årsaken til dét er tidspunktet. Foreløpig er det bekreftet at Nav har praktisert reglene feil siden 1. juni 2012, da EUs nye trygdeforordning ble del av norsk lov. Men det er uavklart om praksisen var feil også før denne datoen.

Den fengselsdømte kvinnen tok med seg stønad til Spania både før og etter 2012. Men da advokaten nylig spurte Nav om hvordan dette ville slå ut, ble etaten svar skyldig.

Dermed fortsetter ventetiden.

Les også

Hun er ansiktet bak en av de 48 dommene: – Som trygdet er du allerede nederst på rangstigen

De nye dommene

Nav opplyser at etaten totalt har identifisert 78 domfelte som er berørt av etatens feiltolkning, «i større eller mindre grad». I tillegg til de 48 dommene fra første runde er dette basert på oversikten fra setteriksadvokaten, hvorav noen er blitt forkastet, og enkelte nye dommer Nav selv har funnet.

– Vi utelukker ikke at antallet fortsatt kan øke noe, skriver leder av innsatsteamet for EØS-saker i Nav, Magne Fladby, i en e-post.

Aftenposten har tilgang til de fleste av de nye dommene og har gjennomgått disse. Et hovedfunn er at mange av de nye dommene fremstår usikre. De færreste sakene er slik at man umiddelbart kan fastslå at dommen utelukkende baserer seg på gal forståelse av loven.

Én av grunnene som går igjen i flere av dommene, er tidspunktet for forseelsene.

Den nevnte læreren er ett eksempel. Et annet er en mann som oppholdt seg i Spania. Slik det er blitt bekreftet at reglene skulle vært praktisert, hadde han ikke trengt å opplyse om dette. Men forholdet strekker seg også til tidligere enn 1. juni 2012.

Derfor er det usikkert om saken til slutt vil bli sendt fra riksadvokaten til Gjenopptakelseskommisjonen.

Jusprofessor Henry John Mæland er utnevnt som setteriksadvokat for Nav-sakene, hvor riksadvokaten er inhabil.

Usikkerhet om land

En annen viktig kilde til usikkerhet, som går igjen i en betydelig del av de nye dommene, er at dette er saker som gjelder opphold både i og utenfor EØS-land.

For eksempel har en kvinne som ble idømt betinget fengselsstraff, vært i Tyskland og Østerrike uten å gi beskjed. Men også i Tyrkia, som ikke er et EØS-land.

I slike saker kan det være at straffen burde vært mildere, men det er ikke sikkert at det ender med full frifinnelse.

Enkelte dommer inneholder også andre forhold enn utenlandsopphold. Det kan for eksempel være personer som har sendt inn gale opplysninger om hvor mye de faktisk har jobbet mens de har mottatt stønad.

Kan komme flere dommer

Overfor Aftenposten opplyser setteriksadvokaten at det er blitt satt frist til 15. desember for innsendelse av mulig uriktige dommer.

Det betyr at det kan dukke opp flere saker. Dernest skal setteriksadvokaten vurdere hvilke saker som skal sendes til Gjenopptakelseskommisjonen.

– Frem til da er det ikke mulig å gi detaljerte svar om innhold og kvalitet på sakene. Behandlingen av dem er ikke påbegynt, og setteriksadvokatens organisasjon er ikke på plass, skriver Henry John Mæland.

Skandalen kan vokse på flere måter. Blant annet undersøkes det om det har vært gal praksis også knyttet til andre type ytelser, som dagpenger.

Les også

Trygdeskandalen: Dette vet vi, og dette vet vi ikke

Nav har startet tilbakebetalingen

«Nav har tolket reglene om rett til å beholde kontantytelser i forbindelse med opphold innenfor EØS-området feil. Vedtaket du har fått om opphør av arbeidsavklaringspenger er feil.»

Slik starter et brev som nylig ble sendt ut til et av ofrene for trygdeskandalen.

Mens politikerne og byråkratene forsøker å komme til bunns i hvordan feilen kunne skje, er opprydningen overfor ofrene i gang for fullt.

Det er ikke bare de som er blitt dømt i rettssaler, som er rammet. Nav har tidligere kommunisert at opp mot 2400 personer kan ha fått urettmessig krav mot seg etter opphold i EØS-land.

Fredag opplyser etaten til Aftenposten at den har omgjort 57 vedtak om etterbetaling, hvor åtte av disse er delvis omgjort fordi de også omfatter opphold i land utenfor EØS. 25 av vedtakene gjelder domfelte. Denne uken startet tilbakebetalingen.

Les mer om

 1. Trygdeskandalen
 2. EØS
 3. Nav
 4. Trygdeskandalen
 5. Gjenopptakelseskommisjonen
 6. Arbeids- og sosialdepartementet