Opposisjonen og fagforeninger kritisk til «LO-diktaturet»

YS-foreningen Parat klarte ikke å mobilisere Regjeringen og Ap mot sosial dumping i luftfarten, og tror det skyldes at LO ikke har medlemmer der.

Tett bånd mellom LO og Arbeiderpartiet skaper frustrasjon for andre fagorganisasjoner.

Opposisjonen på Stortinget har hørt mange historier om hvordan fagorganisasjoner føler seg satt på sidelinjen, når de ikke har med LO på laget.

– Det var en ekstremt bratt motbakke, sier Hans-Erik Skjæggerud. Han er leder i YS-forbundet Parat.

I flere omganger har han forsøkt å få den rødgrønne regjeringens hjelp i kampen mot sosial dumping i luftfarten, mot både Ryan Air og Norwegian.

Han kan ikke se at det skiller seg prinsipielt fra problemene LO tar opp om bygg og anlegg, og får hjelp fra Regjeringen.

Les også

Piloter frykter bussjåfør-lønn

– Jeg tror at Ap ikke vil engasjere seg, siden LO ikke har medlemmer i denne delen av luftfarten, sier han.

– Vi har vært i kontakt med Finansdepartementet og Samferdsel, men møtt bare døve ører. Det blir en evig runddans mellom departementene.

Han sier at det var umulig å få regjeringen interessert, før det ble mye støy i mediene.

Sak på Stortinget

I neste uke avgir Stortingets Arbeids— og sosialkomité sin innstilling til regjeringens arbeidslivsmelding. Opposisjonspartiene arbeider med merknader som problematiserer det spesielle forholdet mellom LO og Arbeiderpartiet.

Les også

Kritiserer LOs maktposisjon

– Under høringene har de andre fagorganisasjonene fortalt oss om hvordan de opplever at saker nærmest er ferdigbehandlet mellom LO og Ap, før man inviteres inn til trepartssamarbeidet, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi får en form for diktatur, på hva regjeringens politikk blir, sier han.

Både Ropstad og Høyres Torbjørn Røe Isaksen er opptatt av at balansen i det norske trepartssamarbeidet forrykkes når LO tillegges altfor mye vekt.

Historiske bånd

– Samtidig ser jeg at LO er like stor som de andre tilsammen, og derfor har et legitimt krav på å bli tillagt stor vekt, sier Røe Isaksen.

Han er også enig i at det historiske samarbeidet mellom LO og Ap er legitimt.

– Men det må være en balanse, og jeg har hørt mye om at det ikke er et balansert samarbeid, sier han.

Også Robert Eriksson, fra Fremskrittspartiet, har hørt frustrasjonen. Han er dessuten opptatt av den halvparten av arbeidslivet som er uorganisert.

– Når vi kommer i regjering, er det viktig at vi kommer til å lytte til alle. Vi har ingen binding til noen, sier han.

Han mener at LO mer er et fagligpolitisk utvalg for Ap, enn en selvstendig fagorganisasjon.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sa til Aftenposten i går at hun tar alle slike klager på alvor, og vil snakke med organisasjonene om det. Samtidig synes hun det er naturlig at LO og NHO får mest oppmerksomhet, i og med at de er størst.