Forsvarer sår tvil om Manshaus’ tilregnelighet: – Han må frifinnes på grunn av den berettigede tvilen om han er tilregnelig

Mens aktor ønsker 21 års forvaring for terror- og drapstiltalte Philip Manshaus, ber forsvarer Unni Fries om at han frikjennes. Selv sier den tiltalte 22-åringen at han regner med å bli dømt.

Aktor Johan Øverberg og forsvarer Unni Fries før prosedyrene startet i rettssaken mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus onsdag.

Onsdag formiddag la aktor, statsadvokat Johan Øverberg, ned påstand om 21 års forvaring for Philip Manshaus i den pågående rettssaken i Asker og Bærum tingrett.

Etter lunsjpausen var det Manshaus’ forsvarer Unni Fries som tok ordet.

– Jeg er uenig med aktor om at dette er å regne som en fullbyrdet terrorhandling, sa Fries innledningsvis og mente at det er snakk om terrorforsøk.

Fries gjentok også det Manshaus har sagt tidligere om at han har handlet for å «redde» sitt folk. Deretter brukte hun lang tid på spørsmålet om hans tilregnelighet på gjerningstidspunktet.

I sin egen sluttreplikk sa Manshaus at han «forventer å bli dømt skyldig».

Unni Fries er en av Manshaus’ to forsvarere i Asker og Bærum tingrett.

– Hvis denne retten velger at det er mest sannsynlig at Philip Manshaus er tilregnelig, men dere ikke er sikre. Da kan det nok hende at dere må frifinne Philip Manshaus. For dere må være mye mer enn mest sannsynlig at han er tilregnelig for å kunne domfelle noen. Det skal ikke så veldig stor tvil til for å frifinne noen, sa Fries.

– Philip Manshaus har anført at han ikke kan straffes fordi det foreligger en nødvergesituasjon, la hun til.

Utover i prosedyren sådde hun enda mer tvil om de sakkyndige konklusjon.

– Jeg mener det er bevismessig grunnlag for å vurdere Philip Manshaus kan ha blitt psykisk syk utover våren 2019. Det er mye som tyder på at det er noe mer enn ideologien som motiverer han til handlingen. Jeg er uenig med sakkyndige som mener det ikke er noe oppvåkning i hans motivasjon. Jeg mener tvert imot at det fremstår som en åpenbaring i hans forestilling. Han ble kalt ut eller utpekt av Tarrant, slik han opplever det.

Brenton Tarrant er tiltalt for å ha drept 51 personer i angrepet mot to moskeer på New Zealand i 2019. Manshaus har flere ganger under rettssaken pekt på Tarrant som sitt store forbilde. Fries mener at Manshaus mistet realitetsorienteringen 2. august. Det var den dagen han lastet ned Tarrant manifest.

– Han må frifinnes på grunn av den berettigede tvilen om han er tilregnelig, var Fries’ konklusjon.

Fries minnet retten om at alternativet da er tvungen psykisk behandling.

Det at Manshaus handlet en god del tørrvarer for familien før angrepet, slik at de kunne klare seg; og at han kun hadde ett skudd i magasinet da han kom inn i moskeen, ble av Fries trukket frem som punkter som langt på vei tilsier at han ikke var tilregnelig.

Manshaus: Jeg er ikke syk i det hele tatt

Forsvarer Fries mener også at det ligger en tvil i saken når det gjelder konklusjonen fra tre sakkyndige som har sagt at Manshaus var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Manshaus har selv hele tiden ment at han er tilregnelig. Tirsdag sa Fries til Aftenposten at Manshaus anser seg selv som tilregnelig fullt ut og mener at han ikke er syk i det hele tatt.

Fries mener onsdag at retten ikke kan legge særlig vekt på hans egne vurderinger.

– Retten skal ikke vurdere om han er tilregnelig nå, men på gjerningstidspunktet.

Manshaus advarte dommerne

Onsdag var siste dag i rettssaken mot 22-åringen. Derfor var retten satt utover arbeidsdagen. Helt på slutten fikk Manshaus lov til å komme med en replikk

– Jeg har ingen forestillinger om å bli frikjent. Jeg forventer å bli dømt skyldig og straffet, men før det skjer så må jeg gjøre dommerne oppmerksomme på at ved å dømme meg skyldig gjør seg selv medvirkende ved å tilrettelegge det pågående folkemordet på det europeiske folk, advarte Manshaus.

Han takket også sine to forsvarere for jobben de har gjort. Det er foreløpig uklart når dommen i saken kommer.