Høyre vil la private bygge studentboliger

Private aktører i studentboligbransjen vil skape mer dynamikk og innovasjon, mener Høyres Michael Tetzschner, som vil slippe til private utbyggere av studentboliger.

Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Olso Høyre.

I dag kan bare studentsamskipnader motta statsstøtte for å bygge studentboliger. Det er også samskipnadene som står for utleievirksomheten. Høyre vil endre samskipnadsloven slik at det åpnes for offentlig-privat samarbeid og nye utbyggingsmodeller.

— Nåværende løsning gjør at vi går glipp av mye nytenkning og konkurransealternativer. Å åpne for private aktører kan få utløst mer innovasjon og dynamikk. Samtidig er det avgjørende med et studenttilbud som er like trygt og like billig som det er nå, sier stortingsrepresentant for Oslo Høyre, Michael Tetzschner, til Universitas.

Les hele saken med abonnement