Norge

75 dagers fengsel for utnyttelse av au pairer

En næringslivstopp og kona hans er dømt til fengsel i 75 dager for regelbrudd knyttet til ansettelse og utnyttelse av fire filippinske au pairer.

Høyesterett har satt ned straffen for ekteparet som var tiltalt for å ha utnyttet au pairer. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

  • NTB

Fengselsstraffen som ble fastsatt av Høyesterett onsdag, er 15 dager kortere enn i lagmannsretten.

I dommen kommer det frem at ekteparet hadde gitt falske opplysninger til utlendingsforvaltningen i forbindelse med at au pairene søkte om opphold i Norge. Blant annet ga de ikke beskjed om at familien – i strid med regelverket – skulle ha mer enn én au pair av gangen.

«Heller ikke opplyste de at au pairene skulle arbeide flere timer enn tillatt. Ekteparet ble også dømt for å ha gitt kvinnene hjelp til ulovlig opphold i landet og for ulovlig å ha utnyttet deres arbeidskraft. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens rettsanvendelse», skriver Høyesterett i oppsummeringen.

  • LES OGSÅ: Dømt til å betale over 1 million i erstatning til au pairer

Også vennepar dømt

Ekteparet hadde i årene 2011–2014 flere au pairer boende hjemme hos seg, der blant annet to av dem var filippinske søstre.

Siden det kun er lov med én, hadde et vennepar oppgitt til Utlendingsdirektoratet at den ene søsteren skulle være hos dem. Men i realiteten bodde begge to hos paret som nå er dømt.

Venneparet ble dømt til betinget fengsel i henholdsvis 30 og 18 dager.

41 kroner i timelønn

Ifølge au pairenes bistandsadvokat, Gunhild Vehusheia, skal søstrene ha blitt lurt til å tro at de skulle jobbe som au pairer i Norge, men endt som grovt underbetalte hushjelpere. Au pairene skal ha jobbet elleve timer på hverdagene, fire timer hver lørdag og to timer hver søndag for familien. Dette for 41 kroner timen.

Retten finner det bevist at tre av au pairene arbeidet minst 40 timer i uken.

«Formålet med au pair-ordningen er kulturutveksling. Det skal ikke primært omfatte arbeid, men ha et utdanningsmessig og kulturelt formål. En au pairs arbeidstid skal ikke overstige fem timer per dag og maksimalt 30 timer per uker», står det i dommen.

Les mer om

  1. Au pair
  2. Utlendingsdirektoratet
  3. Høyesterett