Norge

100 beboere på Kasper transittmottak satt i karantene

– Et spørsmål om tid før beboere på norske asylsmottak blir smittet, sier Knut Berntsen seksjonssjef i region og mottaksavdelingen i UDI.

Kiana (7) kom til Norge med familien på fem for to måneder siden. Familien er iranske kurdere og bor på Kasper transittmottak.
  • Vilde Bratland Hansen
    Journalist
  • Tomm W. Christiansen
    Fotograf

– Vi er ikke redde og er ved godt mot. Men vi holder oss inne.

Det sier beboer Kamal ved Kasper transittmottak i Østfold. Onsdag ble han, datteren Kiana (7), sønnen Parsa (1) og resten av beboerne på mottaket satt i karantene. Det skjedde etter at en tilkallingsvikar som jobbet der i helgen, fikk påvist koronasmitte.

På Kasper transittmottak er beboerne satt i karantene på grunn av koronautbrudd. Fra venstre: Kiana (7), Parsa (1) og faren Kamal. Familien er iranske kurdere. De kom til Norge for to måneder siden. – Vi er ikke redde, sier Kamal.

Totalt er 100 beboere og 12 ansatte satt i karantene.

Mottaksleder Tor Arne Hauge på Kasper transittmottak forteller at ti av beboerne nå er flyttet til andre mottak. 90 er blitt værende.

– Vi har satt alle enslige på enerom, mens familier bor sammen på hvert sitt rom, forklarer han.

I tillegg er mottakets kantine og fellesområder stengt. Ferdige måltider blir servert på rommet til den enkelte.

Foreløpig deler flere beboere bad og dusj. Transittmottaket har syv ulike boenheter. Hauge forteller at hver enhet har én sanitæravdeling med ett eller flere toaletter.

Tor Arne Hauge er leder av mottaket.

– Et spørsmål om tid før noen blir smittet

Etter karantenen ble iverksatt har kommuneoverlegen i Våler kommune uttrykt bekymring for situasjonen fordi det har vært smitteeksponering i mottaket over flere dager.

De siste årene har det vært lav tilstrømming av asylsøkere til Norge. Det har gjort at mottakskapasiteten er blitt bygget ned og plassen på mottakene er generelt begrenset. Ofte deles både kjøkken- og sanitærfasiliteter.

Nye tall viser at totalt 2500 personer nå bor på de totalt 20 asylmottakene rundt om i landet.

Knut Berntsen er seksjonssjef i region og mottaksavdelingen i UDI. Han forteller at de jobber ut fra at det bare er et spørsmål om tid før det kommer til å bli et smittetilfelle i et norsk asylmottak.

– Vi har i samarbeid med Helsedirektoratet laget helt konkrete planer for ulike scenarioer, også for «worst-case»-scenarioer der svært mange blir syke, forteller han.

Foreløpig har UDI fått ned befolkningstettheten på de fleste norske mottak. Tidligere var det for eksempel 220 plasser på Kasper transittmottak. Om lag halvparten av kapasiteten ble tatt ned i samråd med kommunelegen.

I tillegg har flere driftsoperatører delt opp i skift.

– De fleste mottak er i grisgrendte strøk og har begrenset tilgang på ansatte. Derfor er det viktig at vi jobber for å hindre smitte og sikre kontinuitet i driften, forklarer han.

Det jobbes også med å klargjøre boplasser dersom beboere blir smittet og må isoleres. I tillegg skal mottakene gi beboerne god informasjon om det som skjer for å hindre forvirring og usikkerhet.

På Kasper transittmottak er beboerne satt i karantene etter at en ansatt har fått påvist koronasmitte. Bander og Ahmed jobber på mottaket. De organiserer flytting av ti beboere til et annet mottak i Våler slik at alle kan få enerom i karantenetiden. Foto: Tomm W. Christiansen

Beboerne forstår at det er alvor

Hauge opplever at rådene de har fått fra lokale myndigheter har vært gode.

– Vi har fulgt alle råd fra vår kommunale helselege som følger instruks fra helsemyndighetene. VI er svært opptatt av hygiene og vasking av hender for å hindre videre smitte, sier han.

Han forteller at de som bor på mottaket forstår at det er alvor, og at de som må flytte til andre mottak viser forståelse for situasjonen.

Hauge synes det er viktig å påpeke at ingen som bor på mottaket foreløpig har påvist smitte. Alle de ansatte som tilkallingsvikaren jobbet med i helgen, er også satt i karantene.

– Har noen av beboerne deres blitt testet for koronaviruset, og i så fall hvor mange?

– Det kan jeg dessverre ikke si noe om på grunn av taushetsplikt, sier han.

– Ikke iverksatt særtiltak

Overlege Trude Arnesen i FHI sier at de har tett dialog med UDI og påpeker at FHI er klare over at boforholdene på norske asylmottak gjør at man må være spesielt forberedt på smitte.

Hun mener likevel ikke at det nødvendigvis er problematisk at flere av beboerne på Kasper transittmottak deler bad og dusj selv om de er i karantene, så lenge de overholder rådene for karantene.

– De har ikke påvist smitte og er ikke isolert, forklarer hun.

– Men blir alle ansatte og beboere på mottak testet dersom man mistenker smitte eller har påvist smitte av koronaviruset?

– Ideelt sett ville vi testet alle, men vi har en prioritert liste over hvem som skal testes. Foreløpig er vårt fokus på risikogrupper og helseinstitusjoner. Derfor har ikke beboere og ansatte på asylmottak krav på testing, sier hun.

Arnesen ser imidlertid ikke bort fra at norske asylmottak kan bli en stor smittekilde i tiden som kommer.

– Vi har all grunn til å være veldig på vakt. Det er ganske sannsynlig at det blir vanskelig å begrense det. Derfor er det viktig at mottakene får ned beboertettheten og iverksetter rådene om sosial distansering, avslutter hun.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset