Norge

Behring Breivik anker til Høyesterett

Anders Behring Breivik anker avgjørelsen om oppnevnelsen av nye rettspsykiatrisk sakkyndige til Høyesterett.

Forsvarer Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra på vei til å besøke Anders Behring Breivik i Ila fengsel fredag. FOTO: SCANPIX Foto: Junge, Heiko/Scanpix

 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

Dermed vil avgjørelsen om å oppnevne de to psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas som nye rettspsykiatrisk sakkyndige bli behandlet i norges øverste rettsinstans.

Anken er begjært med oppsettende virkning, noe som betyr at de sakkyndige ikke kan starte med sitt arbeid før retten har kommet med en avklaring.

Motsetter seg ikke fotografering

Den terrorsiktedes forsvarer Geir Lippestad forteller til Aftenposten.no at avgjørelsen om å anke ble gjort i samråd med siktede selv. Forsvarerne rådet ham til å anke, noe han selv også ønsket.

Les også

Behring Breiviks anke om nye sakkyndige forkastet

— Bakgrunnen er at vi mener det er viktige prinsipper som utfordres i saken, og som Høyesterett bør se nærmere på. Det er blant annet rolleavklaringen mellom påtalemyndighet og domstol, sier Lippestad, som ikke ønsker å utdype ytterligere.Behring Brevik forbereder seg nå til mandagens fengslinsmøte.

- Han forebereder seg på å si noe om skyldspørsmålet og han har også sagt at han ikke vil motsette seg bilder og fotografering, sier Lippestad.

- Er det sånn at han snakker å snakke til etterlatte og pårørende slik han ville under forrige fengslingsmøte?

— Det vet vi ikke ennå. Det er først og fremst, så vidt vi forstår, skyldspørsmålet han vil si noe om.

Sier ja til nye avhør

Den siste tiden har Behring Breivik nektet å la seg avhøre. Grunnen var at Behring Brevik mente politiet har lovet ham en PC med tilgang til tekstbehandlingsprogrammet Word og en printer under hele soningen, også i tiden etter en rettskraftig dom.

Politiet mente derimot at avtalen kun gjaldt under varetektsfengslingen, og ville dermed ikke gi ham noen garanti for at han fikk tilgang på PC, Word og printer etter at en rettskraftig dom finner sted.

Les også

Derfor avbrøt han avhøret

Men nå har politiet og Behring Breivik nådd en enighet, og dermed kan avhørene fortsette.— Vi brukte mye tid på å snakke om avhørssituasjonen. Nå er det slik at han ønsker å fortsette å forklare seg. Har politiet mulighet blir det nye avhør allerede neste uke, sier Lippestad.

- Hvordan stille han seg til observasjon fra de nye sakkyndige?

— Han er veldig uenig i oppnevnelsen av nye sakkyndige og også observasjon. Det er derfor vi anker.

Borgarting forkastet anken

13.januar besluttet Oslo tingrett at de Tørrisen og Aspaas skal vurdere Behring Breiviks mentale helse på nytt. Oppnevnelsen ble begrunnet med at retten har et selvstendig ansvar for at saken blir fullstendig opplyst.

Men forsvarerne til Behring Breivik mente imidlertid at de to nye sakkyndige ble oppnevnt på feil grunnlag, og anket avgjørelsen til lagmannsretten.

De mente at bestemmelsen som ga tilgang til nye sakkyndige kun kan benyttes under selve hovedforhandlingen, og ikke under saksforeberedelsen.

Men Borgarting lagmannsrett forkastet den terrorsiktedes anke.

— Tingretten har bygget på en helhetsvurdering, og for lagmannsretten synes det som om det vesentligste argumentet for tingrettens beslutning har vært den offentlige debatten rundt og kritikk av den sakkyndige erklæringen fra Husby og Sørheim, het det i kjennelsen fra Borgarting.

Og nå skal altså oppnevningen av de to sakkyndige behandles av Høyesterett.

 1. Les også

  Full stopp i avhørene av Behring Breivik

 2. Les også

  Politiet: Sikkerheten avgjørende ved observasjon

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  7. september 2007 får Freddy Hulback den strengeste straffen det er mulig å få.

 2. NORGE

  Statsadvokaten i New York går av etter anklager om fysiske overgrep

 3. NORGE

  Stoltenberg: - Noe av det vi ser er skremmende

 4. NORGE

  – Det var våre verdier som vant

 5. NORGE

  - Ordet drap husker jeg veldig godt

 6. NORGE

  Ap må tære på fond for å dekke underskudd