Norge

De sakkyndige vil ha Behring Breivik tvangsinnlagt

De nye sakkyndige i terrorsaken, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, vil ha Anders Behring Breivik tvangsinnlagt for å kunne vurdere hans mentale tilstand.

Psykiater Agnar Aspaas er den ene av de to nyutnevnte sakkyndige som skal evaluere Anders Behring Breivik. Foto: PEDER GJERSJØE/SCANPIX

 • Helle Skjervold

Etter at Oslo tingrett besluttet å oppnevne to nye sakkyndige 13. januar, har flere bistandsadvokater bedt om at siktede legges inn til undersøkelse i psykiatrisk sykehus eller annet egnet undersøkelsessted.

Før retten eventuelt avsier kjennelse om innleggelse ba tingretten forsvarere, statsadvokater og oppnevnte sakkyndige om en uttalelse.

— Nødvendig

Tirsdag mottok tingretten svaret fra Tørrissen og Aspaas, der de ber om en judisiell observasjon Anders Behring Breivik:

- Innleggelse til observasjon i psykiatrisk institusjon vurderes i denne saken som nødvendig for å sikre en bredest mulig kartlegging av observandens adferd og fungering over tid og i kontakt med andre mennesker, skriver psykiaterne i sitt brev til Oslo tingrett.

— Døgnkontinuerlig observasjon over tid utført av kvalifisert helsepersonell vil gi et helt annet og meget bredere grunnlag for rettspsykiatrisk observasjon enn en observasjon som kun er basert på samtaler med de sakkyndige, mener psykiaterne.

Les hele brevet fra Tørrissen og Aspaas til Oslo tingrett her.

Tingretten skal avsi kjennelse etter at alle parter har levert sitt svar:

— Tingretten vil ta stilling til spørsmålet om innleggelse etter at aktor, forsvarere og bistandsadvokater har uttalt seg, med frist til fredag, sier informasjonssjef Irene Ramm i Oslo tingrett til Aftenposten.no.

Vil ikke samarbeide

Anders Behring Breivik har gjort det klart at han ikke vil samarbeide med de nye sakkyndige, fordi han mener at 80 prosent av den første rettspsykiatriske erklæringen var oppspinn, og fordi erklæringen og andre opplysninger om ham har lekket ut i pressen.

Flere bistandsadvokater har tidligere bedt om at Behring Breivik tvangsinnlegges – helst i sikkerhetsavdelingen på Dikemark sykehus, alternativt at observasjonen blir gjennomført i Ila fengsel. Der sitter den terrorsiktede under særlig høye sikkerhetstiltak i avdeling G bak høye fengselsmurer.

De nye sakkyndige ber også primært om en observasjon på Dikemark, og det antydes en varighet på mellom på rundt tre til fire uker.

Les også

– Regjeringen vil ikke konkludere om høyblokken

Lovens vilkår for slik innleggelse er at det er «nødvendig for å bedømme siktedes sinnstilstand». De to rettspsykiaterne som først ble oppnevnt, Synne Sørheim og Torgeir Husby, har ikke hatt spesielle synspunkter på om Behring Breivik bør tvangsinnlegges, fordi de hadde et godt samarbeide med ham da de foretok sin rettspsykiatriske undersøkelse av ham.

Sakkyndige-anke

Samtidig som fristen for å uttale seg om innleggelse går ut, vil Oslo tingrett fredag sende forsvarernes anke over oppnevnelsen av nye sakkyndige over til Borgarting lagmannsrett.

Forsvarer Geir Lippestad har anket oppnevnelsen på to grunnlag. Det ene er at tingretten brukte og la til grunn tre uttalelser avgitt av psykiater Randi Rosenqvist ved Ila – opplysninger som etter forsvarernes oppfatning er taushetsbelagte og som ikke kunne brukes av retten siden Behring Breivik ikke hadde gitt samtykke til det.

Det andre ankegrunnlaget er at tingretten som begrunnelse for å oppnevne nye sakkyndige, viste til at retten har et selvstendige ansvar for å få saken best mulig opplyst.

Forsvarerne mener at rettens ansvar for å få saken best mulig opplyst, først gjelder etter at rettssaken har startet opp, når ikke påtalemyndighet eller forsvarerne har bedt retten om hjelp for å fremskaffe flere opplysninger.

Verken påtalemyndighet eller forsvarere ønsket nye sakkyndige, mens retten lyttet til argumenter fra flere av bistandsadvokatene om at det var nødvendig med nye sakkyndige for å få best mulig klarhet om Behring Breiviks sinnstilstand.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Vil ha fullstendig rettspsykiatrisk observasjon av Philip Manshaus

 2. NORGE

  Disse skal undersøke Philip Manshaus

 3. DEBATT

  Det er bekymringsfullt hvis det blir rutine i at psykiatrierklæringer blir allemannseie

 4. NORGE

  Drapssiktet i Sarpsborg tidligere innlagt flere ganger på psykiatrisk avdeling

 5. KOMMENTAR

  Rettspsykiaterne finner ikke fnugg av psykotisk tenkning hos Manshaus.

 6. NORGE

  Han er Norges mest brukte rettspsykiater- Jeg har aldri tenkt at arbeidsmengden har gått utover kvaliteten