Høie sier vi har kontroll, men FHI skriver at «befolkningen må forberedes på at epidemien vil komme»

Tallene for koronasyke innlagt på sykehus synker raskt. Men det betyr ikke at epidemien går mot slutten.

Helseminister Bent Høie (H) står i spissen for å bekjempe koronaviruset.

Mandag meldte helseminister Bent Høie (H) om beregninger som viste at hver person som er smittet av korona, i gjennomsnitt bare smitter 0,7 andre.

– Dette betyr at vi har epidemien under kontroll, sa han.

Tirsdag besluttet regjeringen å gjenåpne skoler og oppheve hytteforbudet i dagene etter 20. april.

Samtidig med Høies uttalelser sluttførte Folkehelseinstituttet (FHI) sin siste risikorapport. Der står det:

«Risikokommunikasjonen om denne epidemien må styrkes, og befolkningen må forberedes på at epidemien vil komme, og mange vil da bli syke og noen alvorlig syke.»

Med andre ord: Det kan bli mye verre fremover. Også Høie var mandag inne på dette.

– På samme tid må vi videreføre arbeidet med å bygge opp intensivkapasiteten med tanke på at vi fortsatt har en koronaepidemi, sa han.

FHIs risikovurdering

I risikorapporten er budskapet fra FHI:

  • «Helsetjenesten må fortsette å planlegge for betydelig økt belastning»
  • Sannsynligheten for at epidemien sprer seg i Norge er høy, og konsekvensene vil bli store.
  • Mange, mange flere vil bli smittet: «Avhengig av valg av strategi og effekt av tiltakene kan vi regne med at 5–50 % av befolkningen blir smittet i epidemiens første par år».
  • FHI har et klart budskap til helseforetakene og kommunene: «Inntil videre anbefaler vi at de fortsatt planlegger for en epidemi som varer om lag et år og som på toppen medfører samtidig 29.000–36.000 syke, 1700–4500 på sykehus og 600–1200 på intensivavdeling.»

Torsdag var 252 innlagt på sykehus og 70 fikk behandling i respirator. Det er svært langt opp til toppen FHI bruker i planleggingen.

Et viktig tall er under 1

Det såkalte reproduksjonstallet forteller hvor mange som blir smittet av en person som allerede er smittet.

Hvis dette tallet er under 1, dør epidemien ut. Hvis det er høyere enn 1, vil antall smittede øke. I mandagens rapport skriver FHI at reproduksjonstallet nå trolig er rundt 0,7.

Det gir grunnlag for optimisme, men på én betingelse: «Epidemien vil avta raskt fremover dersom forholdene som påvirker den, opprettholdes», skriver FHI.

FHI skriver også at det ikke er mulig å peke ut når toppen av koronaepidemien blir nådd: «Det avhenger i stor grad av tiltakene som settes inn. Dersom påvirkningen på epidemien fortsetter som nå, er vi over toppen av denne bølgen».

Spørsmålet er derfor om det er mulig å holde tallet under 1 helt til det kommer en vaksine.

Må ha beredskap

Aftenposten sendte onsdag tre spørsmål til FHI. Områdedirektør Geir Bukholm har svart i e-post.

– Betyr risikorapporten at all planlegging skal baseres på at reproduksjonstallet igjen kommer over 1?

– Målet nå er å holde reproduksjonstallet under 1. Men vi må ha en beredskap i tilfelle reproduksjonstallet beveger seg oppover og over 1.

– Hva er etter FHIs syn sannsynligheten for reproduksjonstallet kommer over 1 igjen?

– FHI mener at ved å holde fast ved dagens tiltak, så vil reproduksjonstallet holdes under 1. Når man nå endrer noen tiltak og samtidig intensiverer prøvetagning, sporing og isolering/karantene håper man at vi fortsetter å ha et reproduksjonstall under 1. Men vi må samtidig ha en beredskap for at reproduksjonstallet stiger.

– I lys av refererte formuleringer i rapporten: Er det dekning for å si at vi har epidemien «under kontroll»?

– «Under kontroll» refererer til at vi kan si at de tiltak som er iverksatt, og som ble ekstra intensivert etter 12. mars, har virket. Og at reproduksjonstallet sannsynligvis er under 1. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å planlegge endringer i tiltakspakken på en kontrollert måte. Samtidig er det viktig at vi har et godt system for overvåking av effektene av tiltakene og også metoder for å fremskrive effekter av ulike endringer i tiltak.