Norge

Saksøker Norge etter angivelig tortur i Afghanistan

Kan norske myndigheter stilles til ansvar om en asylsøker blir torturert etter tvangsretur til hjemlandet?

 • Per Annar Holm

— Ja, mener mannen som er den første asylsøkeren som har saksøkt staten etter at han skal ha blitt mishandlet og torturert av Taliban.

Han fikk for to år siden beskyttelse i Italia, dermed er ikke dette et spørsmål om politisk asyl i Norge.

Men han ber nå Oslo tingrett avsi dom for at staten skal betale erstatning for de skader han ble påført etter tvangsreturen til Afghanistan.

Ble tvangsreturnert

Utlendingsnemnda (UNE) fattet et endelig vedtak om å avslå hans asylsøknad 12. januar 2007.

Etter nesten fem år i Norge ble han pågrepet av norsk politi 5. desemeber 2009, og tvangsreturnert til Afghanistan.

Saksøker mener at tvangsreturen bryter med artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), som skal verne mennesker mot tortur og forfølgelse.

Valgte farlig område

Han hadde kone og tre barn i Afghanistan, og tre års botid i den «norske» byen Mashar-al-Sharif, som UNE mente det var trygt å reise tilbake til.

Likevel valgte han å reise til en onkel bosatt i Kunarprovinsen, som han selv overfor norske utendingsmyndigeter hadde sagt var et livsfarlig område.

To dager senere skal han ha blitt kidnappet av Taliban og utsatt for grove overgrep i 23 døgn, før han klarte å flykte.

Aktive støttespillere

Bortføringen ble omtalt i den pakistanske pashto-språklige avisen Wahdat-Khabar 10. desember 2009. Her er det også opplyst at det ikke er funnet spor etter mannens far, som forsvant sporløst i 2001.

— Hans far var lærer, og fikk bråk med Taliban da han ønsket at både gutter og jenter skulle få gå på skole. Derfor ble hele familien forfulgt fordi de var vantro, sa advokat Asma Khaliq, som er prosessfullmektig for 36-åringen.

Tingrettsdommer Ina Strømstad var varslet dom innen to uker. Per Annar Holm

36-åringen har svært aktive støttespillere i Norge. Antirasistisk Senter, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og Støttegruppen hans stiller seg alle bak søksmålet mot staten.

Mandag lanserte forfatteren og psykologen Eva Ramm også en bok som er et kampskrift til støtte for 36-åringen.

— Jeg har betalt min skatt

36-åringen sier til Aftenposten at det for ham er uaktuelt å bli boende i Italia, hvor han er innvilget asyl:

— Jeg har lært meg norsk, jobbet som renholder og på restaurant, og betalt min skatt. Det var her jeg først søkte asyl, og det er her jeg ønsker å bo.

Han mener han hadde behov for beskyttelse i Norge, og at det han kaller UNEs «feilaktige vedtak» for seks år siden må kjennes ugyldig.

- Kan avvises

Håvard Holdø representerer Regjeringsadvokaten på vegne av UNE. Han mener at Oslo byrett kunne ha avvist søksmålet fordi det ikke foreligger rettslig interesse i å få prøvd vedtaket i dag.

Han kunne videre vanskelig se at norske myndigheter skal kunne stilles erstatningsansvarlig for overgrep som Taliban begår mot egne borgere i hjemlandet:

— Saksøker har ikke lagt ned påstand om at han bør få opphold i Norge på humanitært grunnlag, bare at UNEs vedtak er grovt urimelig og må oppheves, sa Holdø i sitt innledningsforedrag.

UNE er tause

Det var Terje Sjeggestad som var UNE-direktør i perioden 2007-2009. Nå er han ekspedisjonssjef i innvandringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Han henviser til UNE for eventuelle kommentarer.

Fungerende seksjonssjef i UNE, Ingvild Bjørlin Solberg, sier følgende:

- UNE er generelt svært tilbakeholden med å kommentere saker i forbindelse med pågående domstolsbehandling. I og med at saken nå skal behandles i tingretten, mener UNE det ikke vil være riktig å gå offentlig inn i sakens detaljer før den er rettslig avklart.

Det er satt av halvannen dag i retten til saken.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Faridas advokat om UNEs vedtak: «Hjemmesnekret jus på sitt mest graverende»

 2. POLITIKK

  Farida-saken: Familiens anke til lagmannsreten førte ikke fram

 3. NORGE

  Mens Stortinget diskuterer oktoberbarnas skjebne, planlegger Regjeringen å sende dem til norsk barnehjem i Kabul

 4. SID

  Noe beveger seg i AUF og Arbeiderpartiet i Oslo. Det heier jeg på

 5. NORGE

  Anker tapt statsborgerskap: Mahad Mahamud kjemper for å få bli i Norge

 6. POLITIKK

  Kvinne utsendt til Iran og pisket. Staten dømt for brudd på torturbestemmelsen. – Meget alvorlig