Norge

Flere i fare for å «falle ut» av barneskolen

 • Jørgen Svarstad

Rektorer ved én av fire barneskoler oppgir at de har elever som står i fare for å «falle ut», ifølge ny undersøkelse. Foto: Karine Østtveit

 • Grunn til bekymring, ifølge ny rapport.

«Har skolen elever som av ulike grunner står i fare for å falle ut av skolen?»

Dette spørsmålet fikk rektorer på over 700 norske grunnskoler og videregående skoler i høst.

48 prosent svarte ja, ifølge en fersk NIFU-undersøkelse (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Kanskje mest overraskende er det derimot at hele en av fire rektorer (24 prosent) på rene barneskoler svarte bekreftende.

Tallet har steget siden 2010.

— Kan bety mye

— Det kan nok ligge mye bak et sånt svar. Hvis det betyr å miste elever, som at elever holdes hjemme fra skolen, kan tallet virke høyt. Det kan også bety at rektoren tenker på hvordan det vil gå eleven fremover og ser klare faresignaler for at han eller hun vil falle av på ungdomsskolen eller på videregående, sier forsker bak undersøkelsen Nils Vibe.

I 2010 svarte en av fem rektorer på barneskoler at de hadde elever som sto i fare for å falle ut.

I rapporten fastslås det at andelen rektorer, ved både grunnskoler og videregående skoler, som frykter at elever skal forsvinne, har steget. I 2010 var tallet 43 prosent. To år senere svarte 48 prosent ja.

Små barneskoler

— Dette er en utvikling som gir grunn til bekymring, heter det i rapporten.

Andelen har økt på barneskolene og på de videregående skolene, mens den er konstant for de andre skoleslagene.

-Du synes det er bekymringsfullt?

-Ja, jeg synes det, særlig fordi det også forekommer på små barneskoler. Det er grunn til å være klar over det, sier Nils Vibe.

Dette var bare ett av en lang rekke spørsmål NIFU stilte skoleledere- og eiere i høst på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Hele rapporten finner du her.

 1. Les også

  Finland plasserer stadig flere elever i spesialklasser

 2. Les også

  Norges beste mattelærer er lunken til Stoltenbergs skolesatsing

 3. Les også

  183 barn i Norge møtte ikke til skolestart i år

 4. Les også

  Kristin Halvorsen: - Norsk skole er ikke «for morsom»

 5. Les også

  Norske elever er dårligst i Europa på algebra

Relevante artikler

 1. NORGE

  22.000 skolebarn var borte i over en måned i skoleåret i fjor

 2. NORGE

  Vil endre loven for å gi elever rett til en kvalifisert lærer

 3. NORGE

  - 39 indikatorer er mange å forholde seg til for en rektor.

 4. NORGE

  Her er syv viktige funn om mobbing i skolen

 5. DEBATT

  Det løser ingenting å gå vekk fra fritt skolevalg

 6. NORGE

  Ny rapport: Én av ti skoler planlegger med for få timer – elever får ikke den opplæringen de har krav på