De parkerte togene skal tas i bruk. Snart får Østfoldbanen to timer ekstra med rushtidsavganger.

Follo og Østfold skulle fått et bedre lokaltogtilbud først i 2027. Nå anbefaler Jernbanedirektoratet to ekstra timer med rushtidsavganger fra desember i år. Og det er mer på gang.

Fra desember 2019 anbefaler jernbanedirektør Kirsti Slotsvik en utvidelse av tiden på døgnet det går tog hver halvtime med to timer. Det blir en time ekstra med «rushtidsavganger» om morgenen og en på ettermiddagen.

Helt konkret får linjen Moss-Oslo to timer ekstra med halvtimesavganger i døgnet, mens linjen Ski-Stabekk får én ekstra avgang om morgenen.

Dette vil gjelde tog i begge retninger.

I desember 2020 blir det også en ekstra «studentavgang» Moss-Oslo, klokken 13.56 fra Moss.

Og det er mer på gang.

Midt i stormen av harselering med oppsplitting av jernbanen og navneskiftet fra NSB til Vy forsøker jernbanen å komme på offensiven.

Grepene som tas, kommer lokaltogpendlere på Østfoldbanen til gode, får i beste fall godstransporten ut av en akutt krise, og kan på sikt gi fly konkurranse mellom Oslo og Bergen.

Jernbanedirektoratet garanterer at forbedringene på lokaltogstrekninger vil være varige, det handler ikke om midlertidige forbedringer.

Les også

Jernbanedirektøren åpner for å ta i bruk tog som står stille på dagtid

Tar flere parkerte tog i bruk

I vår har Aftenposten skrevet om NSB/Vy -tog som står stille store deler av dagen, men som både Vy, Jernbanedirektoratet og fagforeninger bekrefter at kunne vært satt inn i trafikken.

Passasjerer har reagert sterkt, mens MDG har etterlyste et jernbaneopprør for å ta i bruk togene.

Oppmerksomheten førte til at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ba Jernbanedirektoratet om særskilt å undersøke mulighetene for å ta de parkerte togene i bruk.

Mandag ettermiddag mottok Samferdselsdepartementet rapporten «Utvidelse av rushtidsperioden på Østlandet».

Dette betyr altså flere avganger sør for Ski, noe som tidligere ikke har vært planlagt før i 2027.

At det står tog parkert i og rundt Oslo som kan tas i bruk har provosert både passasjerer og politikere.

Flere andre gode nyheter

Den 10. mai lovet regjeringen i revidert statsbudsjett 250 millioner kroner til ekstra vedlikeholdsarbeid på problemstrekningen Asker-Lillestrøm.

Kirsti Slotsvik opplyser til Aftenposten at pengene i praksis er hentet fra planleggingen av Ringeriksbanen, som er forsinket av en innsigelse fra NVE.

Les også

Ordførere er lei av å vente på bedre togtilbud

Redningsplanke for gods på jernbane

I desember skrev Aftenposten at gods på jernbane risikerer full kollaps. Virksomheten i Norge har tapt 800 millioner kroner på ti år.

I et brev til Jon Georg Dale skrev Vy-sjef Geir Isaksen, LO, Posten, Spekter og en rekke jernbaneforeninger at det kan være slutt for containertransport på bane i Norge i 2019, om det ikke straks kom støtteordninger.

Nå kommer 60 millioner i år, og 90 millioner hvert år i 2020 og 2021. Tilsvarende støtteordninger er ifølge Jernbanedirektoratet innført i en rekke land i Vest-Europa.

– Gods har fått gehør for behovet de har meldt inn for å komme over kneiken. Så får vi håpe at det er dette som skal til, sier Kirsti Slotsvik.

Erik Røhne, sjef for CargoNet (tidligere NSB gods), sier at bransjen hadde bedt om mellom 150 og 200 millioner kroner. Han kaller støtteordningen en livbøye.

– Det er et viktig bidrag for å kunne videreføre gods på bane. Men jeg tviler sterkt på at infrastrukturløsninger som skal gjøre oss i stand til å konkurrere med lastebiler på vei, er å plass i 2022, sier han.

Mer fornøyde kunder og bedre punktlighet – en stund

April var en god periode for punktlighet for lokaltog og Intercitytog rundt Oslo. Vy meldte fra om 88 prosent punktlighet hittil i år. Så gikk det galt fra og med mandag 6. mai. På siste måling, uken som startet med 21. mai, var punktligheten på lokaltog på Østfoldbanen igjen nede i 48,7 prosent, i rushtid, og 76,5 prosent utenfor rushtid. Ingen mellomdistansetog var i rute. Bare to lokaltog rundt Oslo var i rute.

I samme periode har Vy spurt passasjerer om hvor tilfreds de er med togtilbudet, noe som skjer hvert halvår.

I målingen, der 6300 kunder er spurt, går Vy opp to poeng på tilfredshetsskalaen, til 74. Det kvalifiserer til karakteren «Godt», og er nær «Svært godt», som krever 75 poeng.

Blant linjene som gjør det bedre i vår enn i fjor høst er: Bergensbanen, Sørlandsbanen, Vestfoldbanen, Østfoldbane-strekningen Oslo-Halden pluss lokaltogstrekningen Kongsberg-Eidsvoll.

Landets tre minst populære strekninger er stadig Østfoldbanens lokalstrekninger Moss-Stabekk (fortsatt 63 poeng), Mysen-Skøyen (61 poeng, opp to poeng) og Ski-Stabekk (fortsatt 59 poeng).

– Med nye rutetider til Göteborg får vi også et bedre tilbud videre til Helsingborg, Malmö og København, sier Arne Fosen, pa. Dette er det mange som ønsker seg, og vi gleder oss til å gi vårt bidrag for å møte dette behovet, sier Arne Fosen, direktør for tog i Vy.

Tror at tog kan konkurrere med fly til Bergen

Jernbanedirektoratet ønsker også å komme på offensiven rundt fjerntog.

– Vi har sett på mulige effekter av bygging som er planlagt, til Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm og Göteborg, sier Kirsti Slotsvik.

Inkludert reiser til flyplasser og opphold her regner hun dette som 3-timers flyreiser.

– Med Ringeriksbanen som en del av Bergensbanen spares det inn en time fra Oslo. Med arbeid som enten er i gang eller som er planlagt på strekningen Bergen-Arna-Voss reduseres togtiden fra i dag seks og en halv time til nærmere fire, fra sentrum til sentrum, sier Slotsvik.

– Dere snakker også om mulig to timers frekvens til Bergen. Men når kommer det, tidligst?

– Ringeriksbanen kommer i 2027–28. Da kan det bli hyppigere tog, med mindre selskapet som vinner konkurransen om Bergensbanen nå i juni selv ønsker å gjøre dette raskere, sier Slotsvik.

Hun tror også potensialet mot Göteborg og Stockholm er stort, mens det er mindre mot Trondheim.