Norge

Mest rusmisbruk utenfor storbyene

Det er ikke storbyene, men byenes nabokommuner og utpregede industristeder som har størst andel av rusmisbrukere, ifølge en kartlegging fra Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning.

  • Ntb

Kartleggingen viser at industrikommuner har mer enn dobbelt så mange rus— og alkoholmisbrukere per innbygger som storbyene.

— Det ser ut til å bunne i historiske forhold og i situasjonen som oppstår når industrien mister fotfeste og jobbmulighetene blir færre, sier forskningsleder Sverre Nesvåg ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (Korfor) i Helse vest til Vårt Land.

Les hele saken med abonnement