Glem strømregningen med slike hus

Plusshus skal produsere mer energi enn det bruker.

Plusshus med solfangere på taket i Freiburg, Tyskland.

Les også:

Byggebransje og fagpersoner strides i disse dager om hvor enkelt det blir å gjennomføre bygging av energisparende passivhus i Norge i stor skala, og hvor sunne de egentlig er.

Miljøstiftelsen Zero mener imidlertid plusshus er en bedre løsning for boliger, med tanke på hvordan man kan utnytte energien på best mulig måte.

Les også :

Tar skrittet videre

Plusshus er hus som ikke bare minimerer energibruken, som tilfellet er med passivhus, men som produserer mer energi enn det bruker.

— Plusshus tar skrittet videre og vil tilbakeføre energi til strømnettet. Huset blir en energiprodusent, sier Einar Håndlykken, daglig leder i Zero.

I praksis vil dette bety effektiv benyttelse av solvarme, gjennom for eksempel solfangere, solcellepanel eller vindmøller.

Vindmøller

— Det krever derfor ikke samme byggeteknikk som passivhus, med tykke vegger og tette hus, men det vil bety at man bruker store deler av husfasaden til energiproduksjon, som for eksempel solfangere på tak, vegger og markiser, eller vindmøller på taket eller foran bygningen, sier Håndlykken.

I og med at vi befinner oss i en mindre solrik kant av verden enn sørligere strøk, vil plusshusene ifølge Håndlykken ikke kun klare seg kun på solenergi, men vil også måtte ta i bruk vindmøller i størrelsesorden 1-8 meter.

Har du et boligtips? Kontakt oss.

Kan tjene på huset

Han understreker at dette ikke er noe de mener skal skje over natten i stor skala i Norge, men de mener nå at vi bør komme i gang med bygging av slike hus i Norge for å høste erfaringer og se om plusshus er mulig i stor skala.

— Det er krevende teknikk, men det behøver ikke være vanskelig. En av de tingene vi mangler i Norge i dag, er et system som tilbakefører energien til strømnettet. Man må også få tilstrekkelig betaling for den energien man produserer, slik tilfellet er i for eksempel Tyskland. Da blir det veldig attraktivt, sier Håndlykken.

Flere hindre

I en rapport hevder Zero at det er teknisk mulig å bygge plusshus i Norge, og henviser til at teknologier som solfangere og vindturbiner allerede er tilgjengelige og i bruk i andre europeiske land.

Det største hinderet er ifølge rapporten at det verken finnes lovverk eller støtteordninger som legger til rette for denne typen bygg. Energiproduksjonen i slike bygg vil være konsesjonspliktig, dermed vil alle som ønsker å bygge plusshusvære avhengig av å få energikonsesjon til energianlegget på bygget.

Slik regelverket er i dag, vil byggingen av plusshus også være dyrt, og dermed gjøre terskelen høyere for utbyggere.

Sammen med blant andre Hydro og Snøhetta er Zero nå i startfasen av et prosjekt som skal utrede mulighetene for å bygge Norges først plusshus, der aktører i byggenæringen oppfordres til å delta.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook