Norge

Økokrim tok millionbeslag hos kristen forening på anmodning fra FBI

Økokrim tok i juni beslag i sølvmynter verdt 14 millioner kroner i en aksjon mot en kristen forening på Østlandet, ifølge ABC Nyheter.

  • NTB

Aksjonen 4. juni skjedde på anmodning fra amerikanske myndigheter, bekrefter politiadvokat Erlend Stenberg i Økokrim overfor ABC Nyheter.

Tre utenlandske statsborgere bosatt i Norge er siktet for bedrageri og hvitvasking av minst 58 millioner kroner i USA.

Ifølge FBI har personene, som er en del av et kristent nettverk, bedratt et ukjent antall personer som skal ha overført penger til to bankkontoer i Norge.

Økokrims beslag består av ting FBI og amerikanske skattemyndigheter (IRS) mener er relevant i saken, som blant annet dokumenter og elektroniske lagringsmedier, i tillegg til sølvmyntene, som utbyttet av de angivelige bedrageriene skal ha blitt investert i.

De siktede i saken nektet for å ha gjort noe ulovlig og har anket Økokrims avgjørelse om å ta beslag for både tingretten og lagmannsretten. Retten mener imidlertid at det fremstår mest sannsynlig at pengene uberettiget er brukt til personlig vinning for de siktede, og at det hele tiden har vært hensikten, ifølge en kjennelse, skriver ABC Nyheter.

De siktede har også varslet krav på tilsammen rundt 1.000 milliarder kroner for en amerikansk domstol mot en rekke ansatte i politiet, Økokrim og tingretten for deres befatning med saken i Norge.

Les mer om

  1. Økokrim
  2. FBI
  3. Hvitvasking