Nav-skandalen: 10 spørsmål og svar om hva som er skjedd og hvem som er blitt rammet

Allerede i juni 2017 i Trygderetten kom den første kjennelsen som tydet på at Nav var på feil kurs. Men først i 2019 la Nav om praksisen som har ført til minst 36 urettmessige fengselsdommer.

Nav-direktør Sigrun Vågeng (f.v.), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og riksadvokat Tor-Aksel Busch holdt pressekonferanse om den alvorlige saken mandag.

Nav har siden 1. juni 2012 saksbehandlet feil. De har urettmessig krevd penger tilbake fra personer som har mottatt sykepenger, pleiepenger eller arbeidsavklaringspenger og samtidig reist til utlandet. Den datoen ble EUs trygdeforordning del av norsk lov gjennom EØS-avtalen, men uten at Navs praksis ble endret.

Personer bosatt i Norge, som er medlem av folketrygden. For personer fra andre EØS-land er det forholdsvis enkelt å bli registrert bosatt her. EØS-land er alle de 28 medlemslandene i EU, samt Lichtenstein og Island.

Les hele saken med abonnement