Norge

Ingen andre har benyttet seg av «Lex Amelie»

Det er foreløpig bare Maria Amelie som har benyttet seg av den nye instruksen som åpner for at utviste asylsøkere kan søke om arbeidstillatelse. UDI utelukker imidlertid ikke flere søkere.

I forrige uke kom endringen som gjorde at Maria Amelie fikk arbeidstillatelse i Norge. Den nye instruksen til Utlendingsdirektoratet (UDI) åpner for at personer som har kommet til Norge som asylsøkere og blitt utvist, likevel kan søke arbeidstillatelse.

— Vi har foreløpig ikke fått noen andre søknader enn den vi nå har behandlet fra Maria Amelie. Instruksen vil imidlertid omfatte noen andre, og vi utelukker ikke at flere vil søke, sier UDI-direktør Ida Børresen til NTB.

Regelendringen innebærer at asylsøkere med endelig avslag skal kunne «bytte kø» og søke arbeidstillatelse. Men da må han eller hun først reise tilbake til hjemlandet, ha fagutdannelse, jobbtilbud i Norge og korrekte identitetsdokumenter fra hjemlandet.