Norge

Mye nedbør gir oransje flomnivå i flere elver

I flere elver i både Sør-Norge og Nordland har vannføringen økt etter de store nedbørsmengdene i helgen. Og vannet stiger fortsatt på grunn av snøsmeltingen.

Vannet har steget i en rekke vassdrag gjennom helgen. Dette bildet viser en oversvømt undergang ved E6 langs Gudbrandsdalslågen fredag.
  • NTB

Høye temperaturer og økt snøsmelting kombinert med fortsatt regn i deler av Østlandet gjør at vannføringen i enkelte elver vil fortsette å stige de nærmeste dagene, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dette gjelder spesielt i Gudbrandsdalen.

– Vannføringen har i løpet av søndag og natt til mandag nådd oransje nivå i mange elver både i Sør-Norge og i Nordland. Mange har kulminert, men flere er fortsatt stigende, sier Elin Langsholt, vakthavende hydrolog i NVE i en statusoppdatering på varsom.no.

– Alvorlig situasjon

– Oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader. Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. I den grad det nå er mulig, er det viktig å sikre og flytte verdier langs utsatte vassdrag, sier Langsholt.

Både fredag, lørdag og søndag har det kommet mye nedbør, noe som fortsatter på formiddagen mandag på østlige deler av Østlandet.

Det er er spesielt store mengder snø i fjellet i år. Dette bildet viser situasjonen i Setesdalsheiene i slutten av mai.

Rødt nivå i Strynevatnet

Både i Gudbrandsdalslågen og i Otta har vannføringen steget siden søndag. I Ottavassdraget, som renner til Lågen, har vannføringen økt betydelig. I Vestland fylke var vannføringen i Strynevatnet på rødt nivå – det mest alvorlige – lørdag kveld, og vannstanden har økt noe siden da. Det er ventet at vannet vil fortsette å stige i noen dager til.

– Det ventes fortsatt høye temperaturer de neste tre dagene og vedvarende stor snøsmelting i Nordland. Dette kan gi vannføringer på gult og til og med oransje nivå i løpet av de neste tre dagene, sier Langsholt.

Les også

50-års flom i nord: Elver flommer over - E6, veier og skole stengt

Fortsatt skogbrannfare

Selv om regnværet de siste dagene har vært kjærkomment, så er det fortsatt stor skogbrannfare flere steder i landet før St. Hans.

Dette gjelder spesielt i Innlandet og Trøndelag, samt deler av Vestland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark, ifølge Meteorologisk institutt.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er hovedregelen, men forskriften åpner for at du kan gjøre opp ild der du garantert ikke starter en brann.

Det er uansett ikke fritt fram å tenne sankthansbål. Det er forbudt i eller nær skogen. Der det garantert ikke fører til brann, er sankthansbål tillatt ved tilrettelagte bålplasser i strandkanten langs kysten.

Les også

  1. NVE varsler flom på oransje nivå flere steder i landet

  2. Meteorologene: – 30 grader tirsdag, styrtregn onsdag

Les mer om

  1. Flom
  2. Meteorologisk institutt
  3. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  4. Vestland