Her er terrorvarslene Regjeringen og Statoil fikk

Norske diplomater har ved flere anledninger advart mot terror i Algerie. Senest i juni 2012.

Aftenposten har fått tilgang til flere rapporter som viser at Den norske ambassaden i Algerie flere ganger har advart mot terrorfaren i landet – senest i januar og juni i fjor.

-Trusselen fra væpnede islamister er fortsatt høy i Algerie, skrev den norske ambassadøren både i 2011 og 2012.

-Selv om evnen til å ramme i byene synes å være under kontroll, rapporteres det ukentlig om terroraksjoner og konfrontasjoner, står det i en rapport fra ambassadør Arild R. Øyen, datert juni 2012.

Utlendinger — et mål

I rapporten fra januar 2012 oppsummeres hovedutfordringene i landet.

«Algeries hovedutfordringer er å løse sine sosiale problemer med arbeidsløshet og boliger, samt kampen mot terrorisme i regionen.»

Les også

- Av 3500-terrorangrep mot næringsvirksomhet, er dette det verste

Under overskriften "Terrorisme og sikkerhet" kommer følgende oppfordring:

«Utledninger er fortsatt mål for AQIM og bør utvise den aller største aktsomhet særlig ved reiser i de nordøstlige regionene og sørlige grenseområdene mot Mali og Niger samt i områdene i sørvest, kontrollert av RASD (Vest-Sahar). »

-Vedvarende angrep

Ambassadens advarsler beskriver hvordan kidnappinger, bakholdsangrep og selvmordsaksjoner skjedde med jevnlige mellomrom. Kaos og borgerkrig i Libya og Mali hadde gitt terroristene nye fristeder. Det var en fri strøm av våpen og krigere inn i Algerie.

— De vedvarende angrepene tyder på at AQIM fortløpende klarer å erstatte medlemmer som blir drept eller arrestert, skrev ambassadør Arild R. Øyen i rapporten hjem til Oslo i juni 2012.

— Store mengder våpen har blitt tilgjengelige i Sahel-området, og falt i hendene til grupper som AQIM, Ansar el Din og Nasjonalbevegelsen for frigjøring av Azawad. Det har økt terrorfaren i hele regionen, ifølge den norske ambassaden.

Kommunikasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk jr. bekrefter at denne informasjonen også har vært tilgjengelig for selskapet.

— Vi får informasjon fra et bredt spekter av kilder; grundige studier, analyser, landvurderinger og løpende kontakt med norske myndigheter og ambassaden i Algerie. Slik sett er den informasjonen som er omtalt i media velkjent for oss, og har inngått i våre trusselvurderinger, sier han.

Burde dere ha tatt andre vurderinger av denne informasjonen når dere ser tilbake på det?

— Det vil tiden vise. Vi skal først og fremst vurdere dette grundig før vi trekker noen konklusjoner.

Skjerper sikkerheten

Statsråd Ola Borten Moe deltar på World Economic Forum i Davos og sa til Aftenposten i går at fokuset på sikkerheten innen internasjonal ressursutvinning erblitt skjerpet etter gisseltragedien i Algerie.

— En rekke oljeselskaper og myndigheter fra flere land gir uttrykk for det samme her i Davos: Hendelsene i Algerie har påvirket tenkningen om sikkerheten, sier olje- og energiminister Borten Moe (Sp) til Aftenposten.

Også i Norge vil det åpenbart bli mer fokus på sikkerhetsspørsmålene, mener statsråden. Det samme temaet fikk bred omtale i Aftenpostens økonomimagasin torsdag.

- Men jeg er imot å lage militære festninger ut av anleggene våre, sier Borten Moe.

Han har truffet ledere fra både British Petroleum og andre oljeselskaper i sveitsiske Davos.

Dette er rapportene: Rapport januar 2012 - Rapport juni 2012

Norske diplomater har flere ganger advart om terrorfaren i Algerie.