Norge

En av ti norske kommuner har vært utsatt for dataangrep det siste året

Rundt en av ti kommuner har vært utsatt for dataangrep som førte til tap av data eller arbeidstid det siste året. Men de sliter med å skaffe IKT-spesialister.

En av ti kommuner har opplevd dataangrep, men sliter med å rekruttere IKT-spesialister. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

 • NTB

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tre av fire statlige virksomheter som har forsøkt å ansette IKT-spesialister det siste året har opplevd problemer med dette. For kommunene er dette tallet 36 prosent.

Med problemer menes det at det har tatt mer enn tre måneder å få rekruttert noen med ønsket kompetanse, eller at virksomheten eller kommunen måtte ansette noen med en annen formell kompetanse enn den de søkte etter.

Flere rapporterer om slike problemer nå enn ved forrige undersøkelse i 2018. Det gjelder både statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner.

I statlige foretak har 73 prosent av virksomhetene som har forsøkt å rekruttere spesialister opplevd problemer det siste året. I 2018 var dette tallet 55 prosent.

Det er imidlertid store variasjoner innenfor sektoren.

Blant kommunene svarte 36 prosent at de opplevde problemer i 2019, mot 32 prosent året før.

Stadig flere statlige virksomheter rapporterer også at manglende kompetanse i stor eller ganske stor grad er et hinder for utviklingen av digitale løsninger. Andelen har økt jevnlig siden 2013 – det første året med tilgjengelige tall.

I 2019 rapporterte 36 prosent av de statlige virksomhetene om mangel på kompetanse som et problem. For kommuner er andelen 43 prosent.

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Han solgte våpen i Orderud-saken. Etter år med rus og kriminalitet var uførhet neste steg. Så fikk han en sjanse.

 2. POLITIKK

  Regjeringen satte seg et ambisiøst mål. Bare statsministeren og tre statsråder har så langt nådd det.

 3. NORGE

  Laveste innvandringsvekst i Norge på 13 år

 4. OSLOBY

  Tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven ble aldri rapportert oppover

 5. ØKONOMI

  Mye høyere lønnsvekst i staten enn i industrien

 6. NORGE

  Nesten 50 kommuner melder om dramatisk fastlegemangel. Sjekk din kommune.