Helsebyråden i Oslo: – Jeg skjønner ikke hva OUS tenker med

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl er fortørnet på Oslo universitetssykehus. Hun krever at helseminister Bent Høie kommer på banen.

– Jeg er rett og slett mektig lei av at OUS glemmer at vi er deres viktigste samarbeidspartner, sier helsebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.

Helsebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), reagerer med stor irritasjon på beskjeden om at Ullevål-teamet skal reduseres med en tredjedel.

Ullevål-teamet har i 35 år hjulpet de mest sårbare gravide: Unge jenter som er kastet ut hjemmefra, kvinner med psykiske vanskeligheter og med rusproblemer.

Ullevål-teamet består av to jordmødre og en sosionom. De ansatte sier de ikke klarer å opprettholde dagens tilbud.

Oslo universitetssykehus (OUS) begrunner nedbemanningen med at fødeavdelingen er i en vanskelig økonomisk situasjon og at de derfor må rokere ressurser internt i fødeavdelingen.

Les også

Over hele landet demonstrerer kvinner mot dårligere fødetilbud. I Oslo kuttes det nå i tilbudet til de mest sårbare gravide.

– Inngripende for kvinnene

Tellevik Dahl reagerer voldsomt på nedbemanningen og at byrådet ikke er informert.

– Jeg skjønner ikke hva OUS tenker med. At en som er gravid og mindreårig, er i programmet for legemiddelassistert rehabiliteringen (LAR) eller har en psykisk lidelse plutselig må bytte tillitsperson i helsetjenesten, er svært inngripende. De er allerede i en vanskelig livssituasjon. Det siste de trenger er å bli skaltet og valtet med av oss som er til for å hjelpe, sier hun.

Tellevik Dahl sier Oslo kommune har en samarbeidsavtale med OUS som innebærer at kommunen skal tas med på råd før beslutninger som påvirker innbyggerne fattes.

Les også

– Spedbarna vil lide

Krever at helseministeren kommer på banen

– Jeg er rett og slett mektig lei av at OUS glemmer at vi er deres viktigste samarbeidspartner. Gang på gang ser vi at sykehuset velger å fatte beslutninger uten at de har varslet oss, diskutert med oss eller spurt oss om råd, hevder hun.

Tellevik Dahl sier kommunen uansett skal sørge for at kvinnene får et godt helsetilbud, og at det er uakseptabelt at sykehuset omorganiserer og legger ned tjenester uten at kommunen er tatt med på råd.

– Helseministeren sier ofte «ingen beslutning om meg uten meg». Jeg forventer at OUS følger helseministerens prinsipp om at ingen beslutning fattes om kommunen uten kommunen. Bare da kan vi få til gode løsninger for pasientene, sier Tellevik Dahl.

Hun legger til at dette blir et viktig punkt på agendaen på samarbeidsmøtet med OUS i august.

Jordmorforbundet: De økonomiske kuttene må stanses

Også Jordmorforbundet krever at helseministeren må gripe inn.

Leder Hanne Charlotte Schjelderup sier det er svært viktig for jordmødre å fange opp gravide med vansker på et tidligst mulig stadium, og at erfarne jordmødre ved Ullevål-teamet forebygger at flere barn fødes inn i vold og rus.

– Jordmorforbundet krever at helseministeren griper inn og stanser de økonomiske kuttene i fødselsomsorgen som i dette tilfellet rammer de mest sårbare i vårt samfunn.

Helseminister Bent Høie sier det er viktig at OUS har et godt tilbud til denne gruppen.

– Det forventer jeg at de har. Når det gjelder den konkrete bemanningsplanen, så er det noe som må løses lokalt, sier han.

– Planlegger ikke endring i tilbudet

Aase Devold Pay, assisterende avdelingsleder for fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS), sa til Aftenposten lørdag at flere av oppgavene som Ullevål-teamet i dag jobber med også kan ivaretas av primærhelsetjenesten.

Leder for kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Busund, avdramatiserer saken og skriver dette til Aftenposten:

– Ikke svekket tilbud, sier klinikklederen

«Det planlegges ikke noen endring av tilbudet til Oslo-kvinner som har behov for Ullevålteamet (UT). Derfor har vi heller ikke gått i noen dialog med kommunen om dette. Eventuelle endringer i UT vil dreie seg om en effektivisering av driften, og eventuelt et redusert tilbud til kvinner utenfor vårt eget «sørge-for»-område.»

Klinikklederen presiserer at de fortsatt i prosess omkring dette.

– Jeg står fast på at gravide Oslo-kvinner med behov for Ullevål-team ikke skal få et svekket tilbud ved OUS, sier klinikkleder Bjørn Busund.