- Sykehusansatte forsøkte å varsle

Ansatte ved Sykehuset Asker og Bærum (SAB) forsøkte i flere måneder å varsle sin egen ledelse om ventelisteskandalen, skriver VG. Hundrevis av pasienter ble utsatt for manglende innkallinger og kontroll.

Les også:

Helsetilsynet gransker nå 28 saker der pasienter kan ha blitt utsatt for alvorlig svikt ved Sykehuset Asker og Bærum.

Til sammen fikk ledelsen inn rundt 100 klager fra sine egne ansatte, som var urolige over at pasienter med alvorlige diagnoser fikk skjøvet behandling og kontroller fram i tid.

Bekymringsmeldingene ble overlevert fra slutten av august, men sykehusledelsen sendte ikke brev til Helsetilsynet før 18. desember

Langt alvorligere

— Da vi i januar fikk opplysninger om at ledelsen jevnlig, gjennom hele høsten, var varslet om pasienter som i strid med rutinen ikke var innkalt til kontroll i tide, ble saken med ett langt, langt alvorligere. Ingen av disse sakene hadde de meldt fra om, sier fylkeslege Petter Schou til VG.

SAB satte først i gang en intern gransking i slutten av november, og Helsetilsynet fikk første skriftlige henvendelse om saken like før jul.

— Ansatte var bekymret, spesielt for kreftpasientene. Til sammen overleverte de nærmere 100 eksempler, sier Schou videre.

Etterforskningen pågår

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier saken er svært alvorlig.

— For kreftpasienter er det spesielt viktig å få kontinuerlig behandling innenfor fristene, sier Strøm-Erichsen til VG.

Politiet etterforsker fortsatt saken mot kirurgisk avdeling ved Sykehuset Asker og Bærum og Vestre Viken Helseforetak.

Ifølge fylkeslege Petter Schou er det bare tre mulige forklaringer på skandalen: Ren sløvhet, bevisste handlinger for å holde en pen ventelistestatistikk eller for å spare pasientutgifter.