Norge

Sykehus gjennomførte abort etter 22. uke

Helsepersonell ved Rikshospitalet reagerte da de måtte fjerne et foster som var eldre enn 22 uker. Helsedirektoratet slår fast at aborten var ulovlig.

  • Ntb

Aborten var innvilget av den sentrale abortnemnda. De ansatte som måtte gjennomføre den, opplevde det som så vanskelig og belastende at de ba etikkomiteen ved Oslo universitetssykehus og Helsedirektoratet om å se på praksisen med senaborter.

Helsedirektoratet har vurdert spørsmålet og har konkludert med at aborter etter 22. uke ikke skal skje på levedyktige fostre.

Les hele saken med abonnement