Norge

Kripos undersøker mulig Orderud-våpen

Dette er revolveren som privatetterforsker Tore Sandberg har funnet. Foto: Tore Sandberg / NTB scanpix
Kommisjonen har også fått overlevert en patron. Foto: Tore Sandberg / NTB scanpix
Våpenet har i flere år vært i Holmestrand-området. Foto: Tore Sandberg / NTB scanpix
Tore Sandberg er privatetterforskeren som har funnet våpenet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Det er et fingeravtrykk på revolveren, ifølge Sandberg. Foto: Tore Sandberg / NTB scanpix
Patronen ble også overlevert Gjenopptakelseskommisjonen. Foto: Tore Sandberg / NTB scanpix
Skjermdump fra Wikipedia. Foto: Tore Sandberg / NTB scanpix

Privatetterforsker Tore Sandberg har levert en revolver til Gjenopptakelseskommisjonen som er av samme type som den som kan ha blitt brukt ved Orderud-drapene.

  • NTB-Brage Lie Jor

Revolveren som Sandberg nå har overlevert Gjenopptakelseskommisjonen, er en Colt Police Special.

I disse dager undersøkes våpenet av Kripos.

Sandberg, som jobber på oppdrag fra Per og Veronica Orderud, skriver i en pressemelding at han har fått overlevert revolveren fra en person i Holmestrand-området. Sandberg vil ikke opplyse om hvem den personen er.

Både Nes herredsrett og Eidsivating lagmannsrett la til grunn at ett av de mulige våpnene som ble brukt i drapet på Orderud gård i 1999, var en revolver av samme type.

Hvor det ble av de to våpnene som ble brukt til å drepe Anne Orderud Paust, Kristian Orderud og Marie Orderud, har vært ett av de store ubesvarte spørsmålene i saken.

Uavhengige laboratorier

På Orderud gård ble det funnet tre prosjektiler i kaliber 38. Sandberg har begjært at disse prosjektilene skal sammenlignes med prosjektiler fra revolveren han nå har overlevert Gjenopptakelseskommisjonen.

Han har også bedt om at undersøkelsene skal gjøres av to uavhengige laboratorier, hvorav ett skal være i utlandet.

En av de Orderud-dømte, avdøde Lars Grønnerød, forklarte i retten at han eide en revolver av denne typen. Han har hevdet at han ga den til Per Orderud før drapene, noe Per Orderud har sagt seg uenig i.

Det har søndag kveld ikke lykkes NTB å få en kommentar fra avdøde Lars Grønnerøds advokat.

– Kan bety veldig mye

– Hvis denne Colten er identisk med drapsvåpenet, tror jeg det vil bety veldig mye, sier tidligere Kripos-etterforsker Knut Holen til NTB søndag ettermiddag.

Holen har samarbeidet med privatetterforsker Tore Sandberg i mange år og var til stede da revolveren ble overlevert Sandberg. Holen var en av topplederne i Kripos da Orderud-drapene skjedde.

– Jeg tror at omstendighetene rundt denne revolveren gjør at man må gå mange personer etter i sømmene, sier Holen.

Han understreker at selv om revolveren de har fått overlevert, stemmer godt overens med våpenet som ble beskrevet i retten, er det ikke bevist at denne Colten er ett av drapsvåpnene.

– Spennende utvikling

Per Orderud ble dømt til 21 års fengsel for drapet. Han ble løslatt i 2015.

Hans advokat John Christian Elden skriver i en SMS til NTB at det er et spennende funn.

– Det er en spennende utvikling i saken i alle fall, men vi må avvente å se om det bringer oss videre, skriver Elden.

– Dersom det viser seg at dette er drapsvåpenet, tror du at saken kommer til å gjenåpnet?

– Jeg tror det kan være utløsende for ny etterforskning som kan peke i andre retninger enn mot Per Orderud, og da kan det medføre gjenåpning, skriver han.

Konkluderer i 2020

Etter planen skal Gjenopptakelseskommisjonen konkludere om saken skal åpnes igjen i løpet av 2020.

– Det er klart at dette er et interessant spor for oss, sier leder i gjenopptakelseskommisjonen til Siv Hallgren til NTB søndag kveld.

Hun ser fram til å høre konklusjonen fra de tekniske undersøkelsene av våpenet.

– Nå er våpenet til undersøkelse hos Kripos, så får vi se hva de kommer fram til, sier Hallgren.

Kirkemos forsvarer kritisk

Tor Kjærvik representerte Kristin Kirkemo i rettssaken. I lagmannsretten ble Krikemo dømt til 16 års fengsel. Hun anket til Høyesterett, men anken ble forkastet.

– Sandberg kommer med noe nytt hele tiden, så blir det bare borte alt sammen. Dette tenker jeg ikke på en gang, sier Kjærvik til VG.

Han sier videre til avisen at han har lite tro på at dette faktisk er drapsvåpenet.