14 kvinner døde av feilbehandling

Hvert år får minst 10 brystkreftrammede kvinner forkortet sin levetid på grunn av feilbehandling og mangelfull oppfølging, viser en gjennomgang Norsk Pasientskadeerstatning har gjort av saker de siste fire årene.

De siste fire årene har nesten 28 brystkreftrammede kvinner fått redusert levetiden sin som følge av forsinket diagnostikk eller behandling .

Fra 2011 til i dag har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i totalt 115 saker der kvinner har fått forsinket diagnose eller feilbehandling av brystkreft.

Les: Slik kan kreft oppdages i tide

-Dette er utilgivelige feil, sier fungerende leder i Brystkreftforeningen, Eva Michelsen Ekroll.

Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk Pasientskadeerstatning

– Dersom disse kvinnene hadde fått riktig diagnose og behandling tidligere, ville de hatt en bedre mulighet for å overleve og bli frisk av brystkreften. Dette er selvfølgelig en stor tragedie for kvinnene og deres nærmeste, sier direktørRolf Gunnar Jørstad i NPE i en pressemelding.

Mor og datter

14 kvinner har dødd som følge av den forsinkede diagnostikken eller behandlingen. I tillegg har 25 prosent av kvinnene fått redusert levetiden på grunn av svikten.

— Disse kvinnene er noens mor, ektefelle, datter eller søster, og utfallet er en tragedie for dem som rammes. Basert på de sakkyndige vurderingene vi har hentet inn, kunne de alvorlige tilfellene vært unngått med bedre rutiner og årvåkenhet i helsetjenesten, sier Jørstad.

Valgte å fjerne brystene

I de fleste sakene har det sviktet i diagnostikken. Det er blant annet funn som ikke er fulgt opp eller mangelfull utredning når det gjøres funn. Det er også noen tilfeller av feiltolkning av prøvesvar eller undersøkelser som er gjort.

Viktig med tidlig diagnose

–Når det gjelder brystkreft vet vi at det er viktig å stille diagnosen så tidlig som mulig. Vi ser i dette materialet eksempler på at utilstrekkelig utredning og manglende evne til å følge opp faresignaler fører til at kreftdiagnoser blir stilt for sent, sier Jørstad. Resultatet for de aktuelle kvinnene er forlenget sykdomsforløp og i noen tilfeller forkortet levetid.

I de 115 sakene som NPE har gått gjennom, er det hittil utbetalt 71 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende. Erstatningsbeløpene dekker økonomisk tap for pasienten og også tap av forsørger i noen tilfeller.

Ifølge pressemendingen fra NPE er gitt menerstatning til flere av kvinnene for å kompensere for redusert livskvalitet den forsinkede diagnostikken og behandlingen har ført til.

Fungerende leder i Brystkreftforeningen, Eva Michelsen Ekroll sier de krever at nasjonale retningslinjer for brystkreft blir fulgt for utredning og behandling av brystkreft.

Eva Michelsen Ekroll

-Allerede i 2013 slo NPE alarm om flere tilfeller av feilbehandling og forsinket diagnose innenfor brystkreft i Norge, derfor er det ekstra bekymringsfullt det som i dag er blitt offentliggjort, sier Ekroll.

-Alarmerende

Hun forstår at det kan skje menneskelige feil og at det er medisinske utfordringer, men mener tallene fra NPE er alarmerende.

-Dessverre er det allerede for seintfor de familier som er blitt rammet av regelrett feilbehandling. Jeg er glad for at NPE har konkludert så tydelig på dette, det vil bidra til at slike feil ikke skjer igjen.

Brystkreftforeningen mener Innføringen av pakkeforløp og Norsk Bryst Cancer Register vil være med på å kvalitetssikre og sørge for utredning og behandling av norske brystkreftpasienter i tråd med anbefalte retningslinjer.