Dette skjer i hjernen når du ruser deg

Hva er egentlig rusavhengighet, og hvorfor blir bare noen hektet på narkotika? Hjerne-ekspert Jørg Mørland forklarer.

– Det er noen myter knyttet til rus som vi kan forkaste, sier professor Jørg Mørland. Han har i til sammen 33 år ledet Statens rettstoksikologiske institutt, senere Divisjonen for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt og forsker på hva som skjer i hjernen når vi ruser oss.

– Alle mennesker kan bli rusgiftavhengige, så antagelsen om ar noen er «født sånn» stemmer ikke.

Se også Aftenpostens nye serie «Veien ut», der åtte rusmisbrukere drar på tur i tre måneder for å bli rusfrie:

Se detaljert forklaring på hva som skjer i hjernen i videoen i toppen av artikkelen.