Norge

Nokas-dømte Metkel Betew (38) må igjen møte i retten

Tirsdag skal Nokas-dømte Metkel Betew (38) møte i retten. Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om han skal gjeninnsettes i forvaring.

Metkel Betew sammen med sin forsvarer, advokat Marius Dietrichson, etter at Nokas-dommen falt i 2005. Tirsdag må Betew igjen møte i retten. Arkivfoto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix
  • Veslemøy Hedvig Østrem
    Veslemøy Hedvig Østrem

Oslo tingrett kom i juni til at det skal han, men Betew anket.

Betew ble prøveløslatt fra forvaringsdommen i 2014, men fikk bare smake på friheten i ti måneder før han igjen ble varetektsfengslet, siktet for nye alvorlige lovbrudd.

I vilkårene for prøveløslatelsen heter det at Betew ikke skal ha kontakt med kriminelle miljøer, blant dem regnes andre Nokas-dømte. Dette vilkåret er brutt, sier påtalemyndigheten, og mener det derfor er grunnlag for å gjeninnsette Betew i forvaring.

  • Derfor menter statsadvokat Tormod Haugnes samfunnet må beskyttes mot Metkel: Han skal ha hatt forbudt kontakt med 40 kriminelle.

– Brutt vilkårene

– Ett av vilkårene for løslatelsen var at han ikke skulle ha kontakt med andre Nokas-dømte, andre som er dømt for alvorlige straffbare forhold eller kriminelle miljøer. Det vilkåret har han etter vårt syn brutt ganske ettertrykkelig, sa statsadvokat Tormod Haugnes til NTB før Oslo tingrett behandlet saken i mai i år.

Tingretten kom til at det ikke er tvil om at Betew har brutt vilkåret. Retten mener også at kontakten «fremstår av fordekt og/eller konspiratorisk karakter», går det fram av dommen, som konkluderer med at Betew må tilbake til forvaring for å verne samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet, som for eksempel grovt ran.

Betew bestrider ikke at han har møtt personer fra det kriminelle miljøet, men hans forsvarer mener at det i seg selv ikke er grunnlag nok til fortsatt forvaring.

– Innsetting på forvaring krever at vilkårene er brutt og at det foreligger en kvalifisert gjentakelsesfare. Vi bestrider at det kan sies her, alene basert på at han har truffet noen gamle bekjente. Det kan ikke bevises at det er noe mer enn det, et treff mellom gamle venner, sier Metkel Betews forsvarer Marius Dietrichson til NTB.

Traff meddømte

Av dommen i Oslo tingrett går det fram at Betew har hatt kontakt med rundt 40 kriminelt belastede personer i den tiden har var på frifot, blant andre David Toska, som ble dømt som hovedmann i Nokas-saken. Betew har også vært i kontakt med flere andre navngitte meddømte fra Nokas-saken.

I retten hevdet Betew at kontakten med andre straffedømte var uskyldig.

– Vi snakket om hverdagslige ting som trening, politikk, studier og hvordan det går ute av fengsel, sa Betew.

Etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004, der politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept, ble Betew dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år. Betew fremmet begjæring om å bli løslatt etter å ha sonet minstetiden, og fikk medhold i Høyesterett.

Står Borgarting lagmannsrett fast på tingrettens konklusjon og Betew gjeninnsettes på forvaring, må han sone dommen fullt ut. Men han risikerer å bli sittende fengslet lenger enn de fem årene som gjenstår av soningen. En forvaringsdom kan forlenges med fem år av gangen dersom retten mener det fortsatt er fare for gjentakelse av alvorlig kriminalitet. (©NTB)

Les mer om

  1. Ran