Norge

Anundsen om politibemanning: – Vi er i rute

Politiets Fellesforbund mener de ikke har nok folk til å gjøre en god jobb for befolkningen og kaller situasjonen kritisk. Justisminister Anders Anundsen mener regjeringen er i rute.

  • NTB

Politiets Fellesforbund mener regjeringen er langt unna målet om 1.000 nye stillinger i politiet i 2020, som var en av regjeringens hovedsatsinger da den kom til makten.

– Vi får tilbakemelding på at situasjonen oppleves som kritisk. Det er for lite ansatte, det er for lite folk til å få politihverdagen til å gå rundt, sier nestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold til NRK.

– På «planken»

Hun sier regjeringens mål om to politi per tusen innbygger i 2020 kan bli vanskelig å nå, og at det må ekstreme tiltak til for å få det til. Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener derimot at regjeringen er godt i rute med målet dersom de fortsetter den opptrappingen de nå har.

  • Slik blir politiets nye overvåkningshverdag

– Da vil vi nå det målet. Det er noe usikkerheter når det gjelder befolkningsutvikling og hvor stor veksten vil være, men med den veksten vi nå har er vi omtrent på «planken», sier Anundsen, som sier at det i løpet av året vil være 1.000 flere politifolk siden dagens regjering tok over.

– I tillegg er det nesten 500 flere sivilt ansatte og 100 flere politijurister, sier statsråden.

Kan utnyttes bedre

Årsaken til at en del politidistrikter opplever at det er trange økonomiske rammer, skyldes at noen politidistrikter lider under for dårlig økonomistyring fra foregående år, sier Anundsen.

– Men politiet har tre milliarder større driftsbudsjett i dag en det de hadde da regjeringen tok over, sier Anundsen.

Hårek Elvenes, som sitter i Stortingets justiskomité for Høyre, legger til at omorganiseringen av politiet til 12 politidistrikter vil gi en mer effektiv utnyttelse av bemanningen.

– Det er påvist et effektiviseringspotensial på nærmere 2.000 årsverk dersom hele politiet utnytter ressursene like godt som de beste i Politi-Norge. Et godt politi avhenger ikke bare av antall årsverk, men også evnen til å utnytte ressursene. Her er det mer å gå på, sier Elvenes til NTB.

Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix