Dette vil MDG prioritere i forhandlingene

Etter brakvalget til Miljøpartiet De Grønne (MDG), går partiet til forhandlingsbordet som hovedstadens tredje største parti.

Forhandlingsutvalget i MDG består av Harald Nissen, Hanna Marcussen, Torkil Vederhus og Lan Marie Nguyen Berg. De møtte pressen utenfor Rådhuset i Oslo torsdag ettermiddag.

Torsdag bekreftet Miljøpartiet de Grønne at de vil bruke sin vippemakt for et skifte i Oslo, og forhandle om et byrådssamarbeid med Arbeiderpartiet og SV.

Samferdselskrav og grønn by

Bystyrerepresentant Harald Nissen, som er én av fire i partiets forhandlingsutvalg, varsler at nei til E18, sykkelsatsing og stengning for trafikk i Oslo sentrum er av de viktigste kravene MDG tar med seg inn i forhandlingene med Raymond Johansen.

— Hva kan du si om topp-prioriteringene?

— Det er to hovedområder som vi gikk inn i valgkampen med. Det ene er samferdsel i vid forstand, det andre er grønn byutvikling. Det er de to byggeklossene vi vil kjøre tungt på.

- For de som ikke har fulgt dette så tett, hva betyr det i praksis?

— Samferdsel er E18, sykkelsatsing og stenging av sentrum i Oslo. Når det gjelder byutvikling er det grønne rom og åpne plasser, Marka og kvaliteten i byrommene i Oslo fremover. Oslo vil vokse voldsomt. Vi ønsker ikke at kvaliteten i Oslo som by forsvinner på veien, sier Nissen.

- Hva tror du blir vanskeligst å få en enighet om?

— Det vi kommer til å bruke tid på, er samferdsel, men vi kommer også til å bruke en del tid på byutviklingsproblematikk. Det er mange områder der vi ikke er helt enige. Vi har også en sosial profil, og vi vil mene ting. Vi kan ikke få alt, men vi vil ha litt på de andre feltene også.

- Dere har vel egentlig Ap og SV med dere om både sykkeslsating og om bilfri indre by. E18 er kanskje den største nøtten. Hvordan kan man finne et kompromiss der?

— Jeg skal ikke forskuttere noe der, men det som blir viktig for oss er at vi får skrudd sammen hele modellen i Oslo slik at vi tror det kan gjennomføres. Det har vært noe av kritikken vår mot sittende byråd, for eksempel på sykkelfeltet, der de ikke har vært i stand til å bygge ut sykkelveiene de har sagt. Senest i år har man ikke oppnådd målet. Vi kan ikke bare ha grønne mål, men også troverdighet på at vi klarer å gjennomføre det. Det blir interessant i forhandlingene. På lang sikt er det å få ned klimautslippene i Oslo drastisk, sier Nissen.

Lurer du på hva som skjer videre?

Les også

Her er seks vanskelige saker Oslo-toppene må bli enige om

Her er MDGs bilprogram

Forhandlingene er ikke i gang, men en ting synes klart allerede: Bilistene blir taperne hvispartiet får gjennomslag i Oslo.

Her er noen av samferdselstiltakene MDG har programfestet for Oslo:

 • Oslo sentrum innenfor Ring 1 skal være fritt for privatbiler innen 2017.
 • All planlegging av kapasitetsøkende bilveier skal skrinlegges. Dette inkluderer E18 Vestkorridoren. Den møysommelig fremforhandlede Oslopakke 3 skal reforhandles.
 • Det blir mye trangere på Ring 3. Ett feltene skal omdisponeres til kollektivfelt.
 • Forby bruk av dieselbiler i Oslo fra og med neste år på dager hvor det er varslet høy luftforurensing.
 • Innføre køprising innenfor bygrensen som et strakstiltak.
 • Det bli stadig vanskeligere å parkere. MDG vil utforme en konkret plan for å gradvis redusere antall normale parkeringsplasser. Hvert år kan et visst antall omgjøres til parkeringsplasser for bildelingsordninger, mens andre kan brukes til sykkelfelt, vegetasjon, bymøbler eller annet.
 • Innføre lavutslippsone innenfor Ring 3 fra og med 2016, og trappe dette gradvis opp til et forbud mot fossilbiler innen 2022.
  Er du grønn nok for MDG? Test deg selv her.

Rådyrt å parkere

Det skal ikke bare bli vanskeligere å parkere. Det skal også bli mye dyrere. I et intervju med Aftenposten 4. september sa MDGs først kandidat i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg at parkeringsavgiftene må opp.

— Hva ser du som et naturlig nivå for parkeringspriser i Oslo?

— Vi har programfestet at det skal være takster på linje med det som tas i parkeringshusene i sentrum. Plassene skal ikke bare være selvfinansierende, slik det er i dag. Man må i hele byen ta mer, så det blir dyrere å kjøre, sa Berg til Aftenposten.

- Skal all gateparkering ha samme pris som i parkeringshusene?

— Innenfor indre by, må vi ha et prisnivå som ligner det, sier Nguyen Berg, som sier hun definerer indre by som bydelene St.Hanshaugen, Grünerløkka og deler av Gamle Oslo.

I sentrum P-hus i Oslo koster en døgnplass 3374 kroner pr. måned. For et helt år betyr dette 40.500 kroner.

Et prisnivå «som ligner» på dette vil dermed kunne ligge i intervallet 30.000-50.000 kroner, regnet på grunnlag av denne månedsprisen

Ikke flytog i vest

Også andre reisende får det mer krevende med MDG. Det blir vanskeligere å komme seg til fra Asker, Bærum og Oslo vest til flyplassen på Gardermoen:

 • Flytoget skal kun kjøres mellom Oslo S og Oslo Lufthavn har MDG programfestet i Oslo. Oslotunnelen skal prioriteres for lokalreiser på bekostning av Flytoget.
  Men til gjengjeld skal det bli el-ferger og mer lokaltog:
 • Togstrekningen mellom Asker og Lillestrøm skal gå hvert 5. minutt.
 • MDG vil bygge ut et større og effektivt fergenett i indre Oslofjord basert på el-ferger.

Flere høyhus, men ikke engangsgriller

MDG går inn for flere høyhus i Oslo. Det skal fortettes rundt jernbanen for å redusere transportbehovene. «Vi er for høyhus av høy arkitektonisk kvalitet», står det i Oslo-programmet.

MDG vil sette opp flere permanente fellesgriller i Oslo. Engangsgriller i offentlige parker og friområder vil bli forbudt.

Styrker finansnæringen

Partiet er særlig opptatt av finansnæringen. Partiet vil at Oslo skal « ... være et utstillingsvindu for verden når det gjelder bærekraftig finansvirksomhet.»

I programmet står det at MDG vil «stimulere til å bringe verdens finanskompetanse til Oslo».

Kommuneansatte kan slappe av

MDG vil ha kortere arbeidsdag og at velstandsveksten skal tas ut i form av mer fritid. Aftenposten spurte 7. september MDGs førstekandidat i Oslo om konsekvensene for hovedstadens ansatte.

— Det innebærer ingen ting i Oslo de neste fire årene. Dette er langsiktig politikk, og lønnsdannelse er ikke noe en kommune kan vedta uavhengig av statlige forhandlinger, svarte Lan Marie Nguyen Berg.

- Men Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere. Hvis dere får makt i Oslo, hvorfor ikke begynne med en gang i lønnsforhandlingene der?

-Normalarbeidstiden er lovfestet, og det er hovedsakelig en statlig oppgave i samarbeid med partene i arbeidslivet å regulere arbeidstiden i Norge, sa Berg til Aftenposten.

Hør podcasten Aftenpodden om MDG-strategien i Oslo: