Norge

Transportklagenemnda: Du må betale regningen på flypassasjeravgiften

Transportklagenemnda for fly gir flyselskapene medhold i at de kan kreve den omstridte flypassasjeravgiften betalt på etterskudd.

Transportklagenemnda for fly har gitt flyselskaper medhold i at de kan ta etterbetalt fort flypassasjeravgiften som ble innført 1. juni. Illustrasjonsfoto: Torstein Bøe / NTB scanpix
  • NTB

I en uttalelse fra Transportklagenemnda heter det at de har mottatt flere henvendelser og klager fra passasjerer som kjøpte billetter før passasjeravgiften ble innført til flyginger med avgang etter at avgiften trådte i kraft.

Flere har lurt på om flyselskapene har anledning til å kreve slik etterbetaling. I en enstemmig uttalelse skriver Transportklagenemnda for fly at den er av den oppfatning «at flyselskapene under den gitte forutsetning har anledning til å kreve etterbetaling av passasjeravgiften.»

Gir flyselskapene støtte

I uttalelsen fra Transportklagenemnda vises det til særavgiftslovens paragraf 5, annet ledd, som nemnda mener er relevant i denne sammenhengen.

I paragrafen heter det blant annet at «Er det ved avgiftspåleggets ikrafttreden inngått kontrakt om leveranse, plikter mottakeren å betale et tillegg motsvarende avgiften med mindre det godtgjøres at det ved prisansettelsen har vært tatt hensyn til avgiften».

Nemnda viser også til at det i flyselskapenes vilkår er tatt inn bestemmelser om at passasjerer må betale skatter og avgifter som pålegges av det offentlige.

Norwegian fornøyd

SAS valgte å ikke ta etterbetalt da avgiften ble innført 1. juni, mens konkurrenten Norwegian valgte å etterfakturerte kundene. Flyselskapet fikk mye pepper for det, både fra passasjerer, i mediene og fra politikere.

– Norwegian har i flere måneder fungert som en pengeinnkrever for staten, og vi er fornøyd med at Transportklagenemnda er enig med oss i at rollen som pengeinnkrever for staten er i tråd med regelverket. Flere titalls millioner kroner er allerede betalt til skatteetaten, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian i en kommentar til NTB.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian er fornøyd med at flyselskapene har fått medhold hos Transportklagenemnda for fly i at de har anledning til å kreve etterbetalt flypassasjeravgift for forhåndsbetalte flyginger som finner sted etter at avgiften ble innført 1. juni. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Les mer om

  1. Fly
  2. Norwegian