Norge

Lord, drittsekk og klimaforkjemper

Han roser Norges klimainnsats – bortsett fra at utslippene våre ikke går ned.

2LORDDEBEN.jpg

  • Ole Mathismoen
    Ole Mathismoen

For å få ned utslippene bør vi gjøre som britene, mener Lord Deben: Lovfestede femårsplaner som ikke kan forandres.

Lorden er ofte i Norge. Han er en respektert, morsom og hardtslående klima-foredragsholder. Nå ber han oss innstendig om å vedta en klimalov som funker.

1990-tallets Mr. Shitbag

Han hevder selv å ha stor respekt for Norge og norske politikere, til tross for en stormfull historie.

AA6Q4460_doc6ms0c1bnc1u10da4k2hh-VslEtwLJZT.jpg Foto: Jan T. Espedal

I 1993 het han fortsatt John Gummer, var britisk miljøvernminister og ble skjelt ut av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen fordi han ikke ville stenge atomanlegget i Sellafield som forurenser Nordsjøen. ”Drittsekk”, sa Berntsen, ”Mr Shitbag”, skrev engelske aviser på førstesiden.

Nå er han britenes klimasjefskontrollør. Lord Deben leder UK Climate Change Committee. Komiteen har lovpålagt rett til å trekke den britiske regjeringen for retten hvis den ikke gjennomfører vedtatte klimatiltak.

Skal kutte 80 prosent

I 2008 vedtok det britiske parlamentet verdens første klimalov – ”Climate Change Act”. Der står det at Storbritannias utslipp av klimagasser i 2050 skal være 80 prosent lavere enn de var i 1990.

Men britene nøyer seg ikke med å lovfeste et utslippsmål, klimaloven beskriver også i detalj hvordan utslippene skal kuttes.

Det skjer ved at parlamentet vedtar femårsplaner for hvordan utslippene skal reduseres i neste parlamentsperiode. Et nyvalg parlament får altså en fiks ferdig klimaplan i fanget som de må følge. Planen kan ikke endres uten at Lord Debens komité godkjenner det.

Og oppfylles ikke planen havner altså regjeringen i retten.

Brysomme norske utslipp

Hvert år må den britiske regjeringen rapportere til Lord Deben hvordan det går.

Loven har allerede hatt effekt. Britenes årlige utslipp falt med hele 8,4 prosent i fjor, og er 29 prosent lavere enn de var i 1990.

Det er nettopp dette med de brysomme utslippene som er Norges store klimaproblem. Vi er best på politiske klimaløfter og alvorstunge klimabekymringer, men skikkelig dårlige på utslippskutt.

Vil du vite hva som skal skje på klimatoppmøtet i Paris i desember? Klikk her:

Les også

Derfor er klimamøtet i Paris viktig

Løfter som aldri oppfylles

Norske politikere har vært pådrivere i internasjonale forhandlinger og lovprist ny teknologi. Stortinget har, helt siden tidlig på 1990-tallet, vært svært rause med å vedta ambisiøse klimamålsetninger.

Problemet er at de norske målsetningene aldri er oppfylt.

Og norske utslipp er 3,5 prosent høyere nå enn de var i 1990.

Det er pinlig, og ville nok skapt internasjonal furore hvis det ikke var for at vi er bitte små og rause med å dele ut penger til regnskog og bistand.

"Må finne bedre metoder ..."

AA6Q4412_doc6ms0bwzdaja1mvpje2hh-SogGV4hb_Q.jpg Foto: Jan T. Espedal

Lord Deben er veldig britisk. Han vil ha mye melk i teen, og har denne unike overklassebritiske blandingen av arroganse og ekstrem hyggelighet.

”Norge har stått for oppsiktsvekkende nyvinninger i kampen mot klimaendringer og har en svært viktig pådriverrolle. Men Norge må finne bedre metoder for å få ned egne utslipp på”, sier han.

Stortinget ba i mars Regjeringen legge frem forslag til en norsk klimalov i løpet av denne stortingsperioden. Arbeidet er i gang, men det er intens debatt om man skal bruke den britiske modellen eller velge en annen. De siste årene har blant annet Danmark og Finland fått klimalover som ikke har innebygget en like sterk uavhengig kontrollmakt som det Lord Debens komité har i Storbritannia.

Kanskje du vil lese hva mangeårig NASA-sjef mener om norsk klimapolitikk? Les her:

Les også

Tidligere NASA-sjef med kraftig angrep på statsminister Solberg

"Må være uavhengig"

”For at en klimalov skal fungere og gi effekt, er den avhengig av uavhengighet”, sier lorden.

”Det er null problem for en hvilken som helst regjering å finne svært gode grunner for å utsette klimatiltak eller endre loven hvis det viser seg at målet ikke kan oppfylles".

”Men klimaendringene venter ikke til det behager oss å sette inn mottiltak. Alle land kan lett finne spesielle problemer eller utfordringer som gjør det spesielt vanskelig for dem å gjennomføre tiltak som reduserer utslippene”.

Lord Deben mener derfor det er avgjørende at klimaloven står over alle daglige og år-til-år-prioriteringer.

Så spørs det om norske politikere følger Lord Debens råd.

2LORDDEBEN.jpg

Les mer om

  1. Olesklode