Norge

Kunne mer penger ha reddet livet til Anna Kristin Gillebo Backlund?

komboasker-6UqjHBMddX.jpg

SANDVIKA (Aftenposten): Sikkerhet på sparebluss.

 • Inge D. Hanssen
  Inge D. Hanssen
  rettskommentator

Nattevakten ble bare 30 år gammel. Jenta som drepte henne var 15 år og én måned.

Begge burde ha vært bedre passet på. Drapet skjedde natt til tirsdag 28. oktober i fjor på behandlingshjemmet Små Enheter på Vollen i Asker. Anna Kristin Gillebo Backlund døde av en kombinasjon av kvelning og blodtap etter 21 knivstikk.

Det er sjokkerende å sitte her i Asker og Bærum tingrett og høre hvordan sikkerheten ble ivaretatt ved barneverninstitusjonen.

Det mest sjokkerende er at en våken nattevakt i tillegg til Backlund trolig kunne ha forhindret tragedien. Økonomien satte en stopper for det.

Hvem har ansvaret?

Les dagens nyhetssak fra retten:

Les også

Enhetsleder: Vi skulle hatt to våkne på vakt

Drapstanker.

Bufetat, det kommunale barnevernet og Små Enheter inngikk en såkalt trepartsavtale om hvordan omsorgen til den 15 år gamle jenta skulle ivaretas. Man visste at hun til tross for sin unge alder hadde en voldelig bakgrunn, at hun hadde gitt uttrykk for tanker både om å drepe andre og seg selv.

Med dette som bakteppe var det naturlig å drøfte sikkerheten til teamet som skulle ta seg av henne på Små Enheter.

Det er Bufetat som sitter på pengesekken. Ifølge en psykiater ved Bjerketun behandlingssenter anbefalte hun sterkt at det var behov for to våkne nattevakter rundt 15-åringen. Ifølge Bufetat og barnevernet var det ikke penger til det. Det måtte holde med en sovende og en våken person på vakt.

– Da er det risiko for at det kan skje et drap, sa psykiateren på møtet

På dette tidspunkt burde alle alarmklokker ha ljomet. Ingen protesterte mot at økonomien gikk foran sikkerheten. Heller ikke Små Enheter. De mente det var forsvarlig med én sovende og én våken nattevakt.

En sen innrømmelse.

Som vitne i retten sier enhetsleder Harald Persson i Små Enheter at det helt klart burde ha vært to våkne ansatt på jobb den skjebnesvangre natten. En alt for sen innrømmelse.

Ledelsen ved Vollen gjorde lite til tross for at ansatte rundt 15-åringen følte seg utrygge og redde på vakt. Problemet ble løst ved at medarbeidere sluttet eller ble skiftet ut – og nye kom til. Det økte neppe sikkerheten.

Fra vitneboksen i rettssal 11 kommer det flere erkjennelser i etterpåklokskapens klare lys: Enhetsleder Persson ser i dag at det skulle ha vært to, ikke bare én voldsalarm til de ansatte. Og at nattevaktene burde ha hatt dem på seg.

Det var dette politiet anbefalte. Av frykt for å provosere 15-åringen ble alarmen plassert i en skuff i dagligstuen. Hva slags sikkerhetstenkning er det?

Natten drapet fant sted, befant alarmen seg hos den sovende nattevakten. Anna Kristin Gillebo Backlund fikk ingen mulighet til å slå alarm.

Unormal aktivitet.

Ledelsen ved Små Enheter mente at det ikke var noen risiko så lenge de ansatte fulgte retningslinjene for sikkerhet. Den sovende nattevakten skulle blant annet vekkes dersom den våkne vakten registrerte unormal aktivitet hos 15-åringen.

Men hvor i retningslinjene står dette? spør dommer Jens-Sveinung Wegner.

Bistandsadvokat Siv Hallgren finner ikke noe om dette. I vitneboksen sitter faglig leder Dag Skådinn i Små Enheter og blar febrilsk i papirene – heller ikke han finner noen formulering om dette. – Det var da underlig, sier han.

For avdødes ektemann, foreldre og søsken må det være forstemmende å oppleve at dersom det hadde vært økonomi til et ordentlig sikkerhetsnett rundt de ansatte ved barnevernsinstitusjonen, kunne Anna Kristin ha vært i live i dag.

Les også

 1. Enhetsleder ved Små Enheter: Vi skulle hatt to våkne på vakt

 2. Psykolog som behandler drapstiltalt 15-åring: Kronisk selvmordsfare

 3. Psykiaterne uenige om hvorfor 15-åringen er syk

 4. Politimann fryktet femtenåring ville bli drapskvinne om kort tid

 5. «Rødmerket» i politiets logg som 12-åring

 6. Psykiater advarte om at det kunne skje et drap