Norge

Forsvarets videobløff

Glansbilde. Bløff. Oppspinn. Papirsoldater. Slik beskriver forsvarseksperter Forsvarets egen video som i sommer vises på Oscarsborg festning, om den norske hærens kvaliteter.

Tallene som oppgis for stridsvogner og luftvern er noe av det som kritiseres sterkest i videoen som i sommer vises i kommandantboligen på Oscarsborg festning. Også virkeligheten som beskrives for mengder av kamkllart personell er uriktig, erkjenner Forsvaret. Foto: Forsvaret/Gyro

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Grafikk fra videoen " Foto: Forsvaret/Gyro

Vakre Oscarsborg festning ligger på Kaholmen en kort fergetur fra Drøbak i Frogn kommune. Det er her ute videoen om den norske hærens fortreffelighet for tiden vises. Foto: Richardsen, Tor

Krysseren Blücher kantrer ved Oscarsborg morgenen 9. april 1940. Den gang ble festningen bemannet av noen kyndige offiserer og soldater, pluss personell som hadde vært på festningen bare noen uker. I dag går Forsvaret for å være langt bedre bemannet, og utstyrt. Foto: Arkivfoto - fotograf ukjent

Hovedfort Oscarsborg-0000741857.jpg Foto: KJETIL ROLSETH

Videoen starter med et fiktivt TV-nyhetsinnslag, der nyhetsoppleseren forteller at en konflikt om olje— og gassressurser ved Ygdrasil-feltet i Rogaland tiltar etter gjentatte grensekrenkinger. Det er fare for militært angrep, ifølge forsvarskilder.

Så angriper den fiktive utbryterrepublikken «Agresia».

Med andre ord: Nettopp et scenario som norske sikkerhetsmyndigheter i sine offisielle trusselvurderinger sier at Norge kan bli stilt overfor.

Deretter går videoen, som vises i Kommandantboligen på festningen, over til å fortelle om Forsvaret som nasjonens ypperste maktmiddel, nærmere bestemt om Hæren.

Her heter det at:

 • Forsvaret er nasjonens ypperste maktmiddel. Hæren utgjør den mobile delen av landforsvaret. Og er avgjørende for å håndtere kriser, terrorhandlinger og krig. Den består i dag av godt trente soldater som er klare til innsats i en stadig mer uforutsigbar og kompleks verden.
 • Hærens mest slagkraftige avdeling er Brigade Nord, som utgjør den mobile delen av Forsvaret. Brigaden utgjør rundt halvparten av Hæren, ifølge videoen.
 • En grafikk viser 5900 soldater, 126 stridsvogner og 18 mobile luftvernenheter.

Fra filmen Forsvaret har laget og som vises på Oscarsborg. Foto: Forsvaret/Gyro

(Se faktasak om videoens beskrivelser av Hæren om Brigade Nord.)

«Oppspinn ... Papirsoldater»

Aftenposten har konfrontert Forsvaret, forsvarseksperter og forsvarspolitikere med opplysningene som presenteres i videoen. Mens Forsvaret sier at informasjonen kunne vært bedre, rister andre på hodet.

— Dette er rent oppspinn og hemningsløs propaganda, sier eksoffiser og flaggkommandør Jacob Børresen.

— Men som all propaganda rommer den en kjerne av sannhet. Det beste som kan sies er at dette er en beskrivelse av Hærens målsetting. Vi er imidlertid meget langt fra dette målet, sier han.

— Hærens lette avdelinger kan, når de er oppsatte og klare, settes inn i hele landet relativt raskt ved hjelp av Hercules-fly og rekrutterte sivile fly. Men Hæren er jo ikke pålagt noen beredskap, så vi snakker i beste fall om en klartid på måneder heller enn uker. Skal hele brigaden settes inn, snakker vi om en klartid i verste fall på bortimot et år, sier Børresen.

Jan Arild Elllingsen (Frp), medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, bruker ordet «bløff».

- Det som fremstilles er et glansbilde, et illusorisk bilde. Det jukses med fakta. Forutsetningen er jo at alle disse soldatene skal kunne sin drill, at avdelinger og materiell virker 100 prosent. Jeg tror ikke virkeligheten er slik. Det er kanskje kritikkverdig å avsløre norsk sårbarhet, men jeg mener at folk må få vite om realitetene, ikke gis et illusorisk bilde, sier Ellingsen.

- Sterkt idealisert bilde

— Uten å bruke for sterke ord vil jeg si at videoen gir et nokså sterkt idealisert bilde, sier Ine Eriksen Søreide, leder for Utenriks- og forsvsarskomiteen.

Her er scenen som beskrives i Forsvares video, der den fiktive staten Agresia angriper en oljeinnstallasjon i Rogaland. Foto: Forsvaret/Gyro

— Dette er slik Hæren ser ut på papiret. Så er spørsmålet hvordan det ser ut i den virkelige verden. Hæren har flere svært gode avdelinger, men det er også stor slitasje på dem som brukes mye, det er huller i bemanningen og en svakhet at de operative avdelingene også er opplæringsavdelinger, sier Søreide.

Stusset selv over tallene

Oberstløytnant Geir Husby, som svarer på vegne av Hæren, erkjenner at han også selv har stusset over tallene på soldater og materiell som brukes i videoen.

- Var det litt mye Möllers tran inne i bildet da videoen ble laget?

— Jeg synes at den gir et godt illustrativt bilde på hva Brigaden er når den er fullt oppsatt, gjerne etter en treningsperiode, og med det materiell som planlegges innført de nærmeste årene, sier Husby.

- Er det da en sannferdig versjon?

— Videoen kunne nok vært bedre her.

Har ikke øvet på flyttingen som vises

- Videoen forteller hvordan Brigadens bataljoner i nord trer støttende til under angrepet mot et område i Rogaland. Har Brigadens bataljoner i nord øvet i dette aktuelle området?

— Det tror jeg ikke har skjedd. Men gamle 6. divisjon deployerte flere ganger til Trøndelag, det skjedde frem til 2007. Det er noen år siden man har gjort det nå.

- Har Brigaden øvet på et scenario som dette?

Rundt 100 000 besøkende går i land fra fergen for å se Oscarsborg festning på en god sommer. Foto: Tom A. Kolstad

— Nei, ikke et identisk. Men vi ønsker å gjennomføre en øvelsen til høsten som innebærer flytting av store styrker til Vestlandet. - Hvis man ikke har øvet på et scenario, hvor gode er man da på å gjennomføre det?

— Helt identisk scenariet som i filmen har vi ikke øvet på. Men i bunnen av alt vi gjør ligger høyintensiv krigføring.

- «Brigade Nord består av godt trente soldater som er klar til innsats i en stadig mer kompleks og uforutsibar verden - på noen timers varsel», heter det i videoen. Er den det?

— Det er den. Både Telemark bataljon og andre deler av brigaden er oppsatt med et stort antall stadig tjenestegjørende personell (yrkesoffiserer, befal og vervede).

- Men gir ikke videoen inntrykk av at kvaliteten gjelder brigaden som helhet?

-Jo da. Men det er effekten av brigaden som helhet som er interessant, ikke om tallene for soldater er så og så store, sier Husby.

«Teoretisk bilde»

Samtidig erkjenner han at av de to store bataljonene i Nord-Norg, er begge for tiden ute av spill. Den ene har vært ute av funksjon et halvt år på grunn av omorganisering, den andre sendte hjem de ferdig utdannede vernepliktsoldatene rett før sommeren. Det vil ta mange måneder før de er oppe og står igjen.

Eivind Solberg er leder for Befalets fellesorganisasjon. Også han er kritisk til videoen, men ønsker å nyansere bildet:

- Videoen gir et teoretisk bilde av hæren. Den faktiske situasjonen er mer nyansert og har ikke samme fleksibilitet som det gis inntrykk av. Særlig med tanke på treningsstandarden av hele brigaden, sier han.

Og:

— Jeg vil ikke gå så langt som å si at filmen fremstiller en bløff, men den gir grunnlag for å stille en del spørsmål om den faktiske situasjon i øyeblikket. Hærens bataljoner består i liten grad av det antall kompanier som videoen viser. En uthuling av kompani- og bataljonsystemene har vært en årelang utfordring, som selvsagt stiller spørsmål ved kvaliteten i avdelinger og i siste instans Brigaden, sier Solberg.

Men også:

- Hæren har meget kompetent befal og mannskaper med god utrustning og bra materiell park. Hæren er godt trent og klar til å løse tildelte oppdrag ut i fra den trusselvurderingen som ligger til grunn.

— Samtrening med andre grener har bidratt til å øve Hæren i å deployere (flytte på, red.anm.) brigadesystemet. Derfor mener jeg at hæren kan hevde at de er deployerbare, sier Solberg.

 1. Les også

  - Vi aner ikke hva Forsvaret kan klare

 2. Les også

  Har stridsevne - skal gjøre store forbedringer

 3. Les også

  Eksforsvarssjef Diesen: - Strøm-Erichsen villeder om Forsvaret

 4. Les også

  Stopper «meningsløse» soldatoppgaver

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Som forsvarssjef: Heimevernet bør kuttes til 30.000 soldater. Som pensjonist og Sp-medlem: De må ha minst 45.000.

 2. NORGE
  Publisert:

  Hvor mange norske soldater er egentlig klare til å aksjonere på kort varsel? Det nekter forsvarsministeren å svare på.

 3. NYHETSANALYSE
  Publisert:

  Hvem er best på Forsvaret? De rødgrønne eller de blå?

 4. A-MAGASINET
  Publisert:

  Unge norske soldater skulle stå vakt for freden. De ble kastet inn i en heksegryte

 5. NORGE
  Publisert:

  - Den dummeste loven som noen gang er skrevet

 6. NORGE
  Publisert:

  Dagbok fra helvete