Norge

Folk er splittet i synet på tvillingabort og fosterreduksjon

Andelen som mener tvilling­abort og fosterreduksjon alltid bør være tillatt, selv når begge fostre er friske, er nesten like stor som andelen som er helt imot.

Det kan bli kompliserte diskusjoner i regjeringen om abortloven. Her fra en demonstrasjon for abortloven foran Stortinget i Oslo tidligere i høst. Foto: Arkivfoto: Audun Braastad / NTB scanpix

  • og NTB

Splittelsen kommer frem i en undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Vårt Land. De har stilt spørsmålet «skal tvillingabort/fosterreduksjon være tillatt?». De spurte fikk fire svaralternativ. Disse var «Ja, alltid, selv om begge fostre er friske», «Ja, men kun dersom det er påvist sykdom hos et ­foster», «Nei» og «Vet ikke».

Av de spurte svarte 25 prosent tvilling­abort/fosterreduksjon alltid må være tillatt, 29 prosent sier ja til slik abort, men bare dersom det er påvist sykdom hos ett av fostrene, 27 prosent sier nei, mens 19 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet.

Når de spurte deles inn etter partipreferanser, tegner det seg et bilde som kan tyde på potensielle utfordringer for en regjering med KrF, FrP, Høyre og Venstre ved samme bord. Velgerne deres har ulike preferanser i målingen.

Hele 70 prosent av de spurte KrF-velgerne sier «nei». Blant Venstre-velgere er derimot 50 prosent for å fortsatt tillate tvillingabort uten forbehold. Blant både Høyre- og Frp-velgere er det flest som sier ja, men med forbehold om påvist sykdom hos ett av fostrene. 40 prosent av de blåblå velgerne som går inn for dette.

Avisen oppgir ikke hvor mange som er spurt eller når undersøkelsen ble gjort.

Les mer om

  1. Abort