Norge

Konflikten om Tibet på to minutter

Dalai Lama hevder at Tibet var et uavhengig land, som er blitt kolonisert av Kina. Kina hevder på sin side at Tibet har tilhørt Kina i århundrer.

  • Reidun J. Samuelsen
    Reidun J. Samuelsen
    Journalist i utenriksredaksjonen

Kina overtok formelt kontrollen over Tibet i 1950 etter at Maos styrker erobret landområdet. Kommunistregimet slo brutalt ned et opprør i 1959, og Tibets tradisjonelle religiøse leder Dalai Lama flyktet til India.

Beijing legger restriksjoner på tibetanernes mulighet til å utøve sin religion, kultur og språk. Dette er blant de viktigste stridspunktene.

Det internasjonale samfunn , deriblant Norge, anerkjenner Tibet som en del av Kina. Regionen har en stor grad av selvstyre, men det er uenighet om hvor grensen går mellom det som tilhører den delvis autonome regionen og resten av Kina. Mange tibetanere bor utenfor selve Tibet, spesielt i Qinghai— og Sichuan-provinsene.

Opptøyer har brutt ut på nytt i Tibet det siste tiåret, og området har til tider vært stengt for utlendinger.

131 tibetanere har satt fyr på seg selv siden 2009, ifølge det tibetanske nettstedet phayul.com. Dette i protest mot det de mener er Kinas overgrep mot tibetanerne.

Kina argumenterer med at de har tatt grep for å forbedre regionenes økonomi, og gitt innbyggerne bedre helsetjenester. De som kjemper for et uavhengig Tibet mener forbedringene kun har kommet Han-kinesiske immigranter til gode, ikke etniske tibetanere.