Norge

Lime-saken kommer opp på nytt neste høst

Den hovedtiltalte Sajjad Hussain som fikk ni års fengsel i Oslo tingrett. Nå er saken anket. Til venstre er forsvareren fra tingrettssaken, John Christian Elden.

Behandlingen av anken i Lime-saken skjer neste høst. Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til den delen som handler om menneskehandel og lånebedrageri.

  • og NTB

Den hovedtiltalte Sajjad Hussain fikk ni års fengsel i Oslo tingrett. Kun én av de tilsammen 13 tiltalte ble frikjent. Alle de 12 domfelte har anket.

Ankeutvalget avviste den delen av forsvarets anke om at selve rettssaken ble for omfattende, og de tok ikke stilling til om det tok for lang tid mellom oppstart av rettssaken og til dommen falt.

Alt i alt har saken tatt to og et halvt år. Bare dommen i seg selv er på 1099 sider

Maratonsaken der 13 personer sto tiltalt for blant annet menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven, startet i Oslo tingrett 20. januar 2016. Selve saken tok 11 måneder, og først 22. juni 2018 falt dommen.

  • Les også: Hvorfor er Lime-saken er så spesiell

Høyesterett

– Vi vil anke lagmannsrettens beslutning til Høyesterett, sier advokat Morten Kjensli, som er forsvarer for den hovedtiltalte.

Forsvarerne er uenig med lagmannsretten, som mener det var riktig at den svært omfattende saken ble kjørt i samme rettssak i Oslo tingrett.

I tillegg mener forsvarene at lagmannsrettens ankeutvalg også burde tatt stilling til om saken tok for lang tid.

Fornøyd aktor

– Jeg er godt fornøyd. Her står det i klartekst det vi har sagt hele tiden, at det å dele opp saken vil være feil. En oppdeling ville medført at de straffbare forholdene ville blitt dårligere opplyst, og en samlet behandling var det klart beste både prosessøkonomisk og samfunnsøkonomisk, sier statsadvokat Geir Evanger, som har ført saken sammen med Peter Andre Johansen.

Tilsammen 29 forsvarere har representert de tiltalte, blant dem en rekke av landets mest profilerte advokater.

Tøffe kår

Det hele begynte å rulle da politiet og flere offentlige etater aksjonerte høsten 2014 mot 20 butikker i Lime-kjeden i Rælingen, Oslo, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

Blant annet var ti pakistanere hentet til Norge, der de måtte akseptere svært harde arbeidsvilkår. Seks Lime-ansatte skal ifølge tiltalen ha arbeidet 3.016 overtidstimer i året. Maksgrensen for overtid er 400 timer i Norge.