Fagforbundet ber om etterforskning av Aleris

Fagforbundet har anmeldt helseforetaket Aleris for mulig arbeidsmiljøkriminalitet og en rekke andre forhold. Samtidig saksøker 17 konsulenter selskapet.

– Fagforbundet har anmeldt helse- og omsorgsselskapet Aleris Ungplan & Boi AS til Økokrim. Forbundet ber om at selskapet etterforskes for mulig grov arbeidsmiljøkriminalitet, mulig brudd på kravene om forsvarlige helse- og omsorgstjenester, bedrageri, dokumentfalsk og avgiftsunndragelser, heter det i en pressemelding fra Fagforbundet lørdag formiddag.

– Dette er en svært alvorlig sak, der en stor og profesjonell aktør har utnyttet våre medlemmer grovt, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

Ledelsen i Aleris Omsorg innkalte til hastemøte lørdag da anmeldelsen ble kjent. I en uttalelse i etterkant av møtet sier administrerende direktør Erik Sandøy at selskapet overhodet ikke kjenner seg igjen i Fagforbundets framstilling.

Les også

Aleris Omsorg ute av hjemmetjenesten i Oslo fra midten av desember

– Grove påstander

– Dette blir rene spekulasjoner og svært grove påstander fra Fagforbundets side og medfører ikke riktighet. Aleris Omsorg Norge er en åpen og transparent organisasjon som jevnlig har varslede og uanmeldte tilsyn fra myndighetene, skriver han.

Sandøy viser også til at virksomheten er gjennomregulert og styrt gjennom godkjenninger, krav og jevnlige tilsyn fra oppdragsgivere og ulike tilsynsmyndigheter.

– Vi finner det underlig at Fagforbundet viser så liten innsikt i omsorgsbedrifters daglige drift, skriver han.

Politisk etterspill

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik varslet lørdag at hun vil ta saken til Stortinget.

Aps nestleder Hadia Tajik mener at den sosiale dumpingen vi har sett i bygg- og anleggsbransjen nå ser ut til å spre seg til helse- og omsorgstjenestene.

– De siste årene har det kommet stadig flere eksempler på selskaper som organiserer seg vekk fra arbeidsgiveransvaret. Det er ingen grenser for kreativiteten hos dem som vil utnytte smutthull i regelverket til sin egen fordel, skriver hun i en epost til NTB.

– Den sosiale dumpingen vi har sett i bygg- og anleggsbransjen ser nå ut til å spre seg til helse- og omsorgstjenestene, skriver Tajik.

Konsulenter til søksmål

Samtidig varsler 17 konsulenter at de vil saksøke Aleris. Ifølge Dagbladet jobbet konsulentene på oppdrag som selvstendig næringsdrivende i flere av Aleris' omsorgsboliger på Østlandet, men hevder de reelt sett var fast ansatt. Derfor krever de etterbetaling av overtid, feriepenger og pensjon på opptil 1,5 millioner kroner per person.

Fagforbundet, som representerer saksøkerne, mener Aleris bryter loven når innleide konsulenter brukes i stedet for fast ansatte.

– Det bryter med de spillereglene vi har i arbeidslivet, sier Mette Nord til Dagbladet.

– Fryktkultur

Overfor Dagbladet hevder flere av konsulentene at det hersket en fryktkultur i bedriften, og at de måtte jobbe langt mer enn det som er lovlig for vanlig arbeidstakere. Det avviser Aleris.

– Aleris Omsorg er opptatt av å være ryddig når det gjelder arbeidstidsbestemmelser, skriver direktør for omsorgstjenestene Ingvild Kristiansen i en epost til avisa.

Aleris sier samtidig at de ikke ønsker å forhåndsprosedere saken i mediene, men hevder at det er lagt ned «et betydelig arbeid med å etablere hvem som anses som selvstendig næringsdrivende konsulenter, og hvem som anses som ansatte».

Dom: Var lønnsmottaker

Det finnes drøyt 23.000 enkeltpersonforetak i helse- og omsorgssektoren i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er foreløpig ikke kjent når søksmålet kommer for retten.

Saksøkerne kan imidlertid hente støtte fra en dom i Oslo tingrett fra desember i fjor. Der tapte en kvinne som jobbet som konsulent og selvstendig næringsdrivende for Aleris, et søksmål mot skatteetaten, som hadde nektet henne å skatte som et enkeltpersonforetak. Ifølge etaten var hun i realiteten å regne som vanlig lønnsmottaker, noe tingretten var enig i.