Norge

Møte om gjengkriminalitet hos Riksadvokaten

Tirsdag må politimestrene i Oslo og Øst, sjefen i Kripos og statsadvokaten i Oslo fortelle Riksadvokaten hvordan de tar opp kampen mot de kriminelle gjengene.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil tirsdag få en redegjørelse fra flere sentrale politiledere om hvordan de kriminelle gjengene i Oslo-området kan bekjempes. Foto: Erlend Aas/NTB scanpix

  • NTB

– Hensikten med møtet er å få en oppdatert og ærlig situasjonsbeskrivelse, diskutere og koordinere den videre oppgavefordelingen, samt påse at hele etaten, både på et strategisk og et operativt plan, trekker i samme retning, skriver riksadvokatembetet i en e-post til NTB mandag.

  • Et tonn hasj, våpen og penger beslaglagt. Slik prøver politiet å frata gjengen levebrødet.

Det er riksadvokat Tor-Aksel Busch som har innkalt til møtet, som vil finne sted på hans kontor klokken 13 tirsdag. Foruten statsadvokaten i Oslo er også lederen for Det nasjonale statsadvokatembetet innkalt.

– Skaper utrygghet i befolkningen

– Gjengproblematikken omfattes av Riksadvokatens sentrale prioriteringer, og utviklingen her følges naturlig nok nøye. Vold, trusler og annen kriminalitet som vi erfarer i disse miljøene, skaper utrygghet i befolkningen og er noe vi tar på største alvor, skriver Riksadvokatembetet i uttalelsen.

Innkallingen til møtet ble sendt politilederne den 5. juli. Riksadvokaten viser til politiets utfordringer med å etterforske flere saker som er rettet mot ulike gjengmiljøer i og områder rundt Oslo. Busch peker på at det er han som er øverste ansvarlig for straffesaksbehandlingen og viser til at han gjentatte ganger har understreket hvor viktig det er med en langsiktig og målrettet innsats mot alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet.

Ønsker konkrete forslag

Statsadvokat Reidar Bruusgaard ved Riksadvokatembetet har uttalt til VG at møtet ikke handler om kritikk, men at de ønsker å få en oppdatert og ærlig beskrivelse av situasjonen. I tillegg ønsker de konkrete forslag til tiltak mot gjengen, for eksempel lovendring.