Norge

Bent Høie støtter forslag om «havarikommisjon» i helsevesenet

Da datteren til ekteparet Bistrup døde på sykehus etter å ha født en sønn, ble ikke saken etterforsket av politiet. Nå kan de nå målet om en «havarikommisjon» for uønskede hendelser i helsevesenet.

Solveig og Waldemar Bistrup møtte helseminister Jonas Gahr Støre i sin kamp for å etablere undersøkelseskommisjon i helsevesenet. Da datteren deres døde på sykehus etter å ha født en sønn, ble ikke saken etterforsket. Foto: Neegaard Dan P

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Nå vurderer helseminister Bent Høie (H) om politiet bør ha egen eller uavhengig helsefaglig kompetanse i saker hvor de etterforsker alvorlige hendelser eller mistanke om lovbrudd i helse— og omsorgstjenesten.

— Kriminalitet foregår også innenfor helsevesenet, sier Bent Høie.

Ble ikke etterforsket

Da Solveig og Waldemar Bistrup mistet sin datter under fødsel, trodde de dødsfallet skulle etterforskes. Familien anmeldte dødsfallet til politiet og leverte inn detaljer som de mente burde føre til etterforskning.

— Vi fikk til svar at politiet ikke hadde helsefaglig kompetanse, og statsadvokaten sa at de i praksis aldri etterforsket unaturlige dødsfall dersom Helsetilsynet fraråder det, sier Solveig Bistrup.

Berørte statsrådene

Sammen med mannen har hun arbeidet aktivt for å få på plass en undersøkelseskommisjon for helsevesenet, og berørte både tidligere helseminister Jonas Gahr Støre og nåværende statsråd Bent Høie med sin datters historie.

Helseminister Bent Høie (H) har gitt utvalget mandat til å vurdere opprettelse av en undersøkelseskommisjon. Foto: Åserud, Lise

Støre oppnevnte i fjor et utvalg som skulle vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse— og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet. Utvalget ledes av jusprofessor Aslak Syse. Bent Høie utvider nå mandatet, og ber medlemmene blant annet se på hvordan man kan etablere en undersøkelseskommisjon, på samme måte som innenfor samferdselssektoren.

— Det er altfor mange som dør og blir skadet i helsetjenesten vår som følge av alvorlige hendelser. Vi trenger gode systemer som forhindrer unødvendige feil og som gjør at vi lærer av feil som er begått, sier Høie.

Ønsker bedre rustet politi

Utvalget skal også vurdere om politiet bør ha egen helsefaglig kompetanse for å kunne etterforske alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, eller om det er tilstrekkelig å hente inn slik kompetanse når det er nødvendig.

— Vi ønsker at politiet skal være bedre rustet til å gå inn i sakene der det mistanke om kriminalitet og behov for helsefaglig kompetanse, sier helseministeren.

I dag samarbeider politiet og Helsetilsynet i slike saker. Bent Høie mener det er behov for å bruke andre metoder enn dem Helsetilsynet benytter seg av.

For nesten nøyaktig ett år siden møtte Pårørendegruppen daværende helseminister Jonas Gahr Støre, og krevde bedre oppfølging når pasienter dør på en unaturlig måte. I dag kan de være nærmere målet om en «havarikommisjon» for helsevesenet. Fra venstre: Martin Öhrström, Unni Tobiassen Lie, Ingjerd Daae og Solveig Ek Bistrup. Foto: Dan Petter Neegaard/Aftenposten

Vil etterforske uønskede hendelser

Regjeringen lovet i valgkampen at den vil etablere en uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser. Dette er også nedfelt i regjeringsplattformen.

— Formålet skal først og fremst være å undersøke alvorlige hendelser og ulykker hvor utredningen antas å ha betydning for forebygging. Kommisjonen skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. Kommisjonen avgjør selv omfanget av undersøkelsene som skal foretas, sier Høie.

Mangler kompetanse

I dag skal politiet involveres i noen saker i helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder for eksempel ved unaturlige dødsfall. Unaturlig dødsfall kan være alt fra død som inntrer plutselig og uventet, men hvor ingen kan klandres for dette, til død med kjent årsak som selvmord, drap og ulykker.

Les også

– Burde vært gransket

— Politiet har i dag ikke selv helsefaglig kompetanse som kan gi råd om etterforskning er nødvendig. I praksis henvender derfor politiet seg til fylkesmannen for medisinskfaglige råd i slike spørsmål, sier Bent Høie.Han vil derfor at utvalget skal vurderer om politiet bør ha egen eller uavhengig helsefaglig kompetanse i saker hvor de etterforsker alvorlige hendelser eller mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten.

- Blir det et helsekrim på linje med økokrim?

— Nei, jeg tror ikke de kommer til å velge samme modell, men det blir opp til utvalget å komme med råd.

Også fastleger må melde fra

I dag skal feil eller alvorlige hendelser på sykehus og offentlige helseinstitusjoner - og som fører til pasientskade - meldes til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Ulykker, tabber eller skader som skjer hos fastlegen eller på kommunale sykehjem meldes ikke på samme måte.

Bent Høie vil derfor også vurdere om den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal ha samme plikt til å melde fra.

Les også

Høygravid døde etter seks timer uten tilsyn på sykehus

Solveig Bistrup mener initiativet fra den nye helseministeren er i tråd med det arbeidet Pårørendegruppen for unaturlige dødsfall i norske sykehus har kjempet for. — Mandatet fra den forrige helseminister Støre var noe diffust og hadde ingen klare føringer på at utvalget skulle kunne foreslå en uavhengig undersøkelseskommisjon. Nå er det slått fast i det nye mandatet at vi skal vurdere om en undersøkelseskommisjon er hensiktsmessig.

Kritisk til Helsetilsynet

Bistrup forteller at Pårørendegruppen har vært svært kritiske til at det i dag kun er Helsetilsynet som gransker de alvorlige hendelsene.

- Tilbakemeldinger til oss er uten unntak at tilsynet ikke går til bunns i sakene. De ser bare på om forskrifter og lover er brutt uten å analysere nærmere hvorfor - som i vårt tilfelle - det kunne skje at en i utgangspunktet ung, frisk kvinne kan dø.

Bistrup ser også frem til at utvalget nå skal vurdere om politiet bør ha en egen eller uavhengig helsefaglig kompetanse i lignende saker.

— Slik systemet i praksis fungerer i dag, har det ikke vært mye læring etter granskningen av de alvorlige hendelsene, sier hun.

I dag er det ingen automatikk i at politiet etterforsker alvorlige hendelser og dødstfall ved sykehus. Foto: Øhman Rolf